guideubon

 

ลำดับการแสดง ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน ประกอบแสง-เสียง

งานแห่เทียน-อุบล-ม่วนซื่นโฮวแซว-01.jpg

การแสดงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน ประกอบแสง-เสียง แห่ฟ้อนบูชา ราชธานีแห่งเทียนพรรษา ชุด ม่วนซื่นโฮแซว ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ตั้งแต่เวลา 19.00 น. มีลำดับการแสดง ดังนี้

1. ลำนำอีสาน โดย โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
2. แต้มแต่ง แปงฟ้อน โดย โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร
3. ฟ้อนบุญบั้งไฟวาดอุบลฯ โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
4. นาคนบศรัทธา โดย โรงเรียนวารินชำราบ
5. เมื่อยามบ้านอีสานสามัคคี โดย โรงเรียนเดชอุดม
6. หนังบักตื้อ โดย โรงเรียนประชาสามัคคี
7. นำฮอยลำ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
8. ลูกทุ่งเมืองอุบลฯ โดย โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
9. ผูกมัดกินดอง โดย โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
10. ออนซอนงามฟ้อนงามเทียน โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
11. มิตรไมตรี โดย เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
12. อีสานบ้านเฮา 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนน้ำดื่มนักแสดง และจัดพิมพ์สูจิบัตร โดย กลุ่มบริษัท อุบลไบโอเอทานอล

งานแห่เทียน-อุบล-ม่วนซื่นโฮวแซว-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511