guideubon

 

นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี 2547-2561

นางงามเทียนพรรษา-อุบล-47-61-01.jpg

อีกไม่กี่วัน เราจะทราบว่า สาวงามท่านใดจะได้รับตำแหน่ง Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2019 หรือนางงามเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีกันแล้ว ซึ่งการประกวดสาวงามเทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ไกด์อุบลไม่แน่ชัดว่าเริ่มมีการประกวดขึ้นเมื่อใด ทราบแต่เพียงว่าในสมัยก่อน แต่ละคุ้มวัดจะคัดเลือกเด็กสาวในชุมชนมานั่งประจำต้นเทียน เรียกว่า "นางฟ้าต้นเทียน" ครับ

นางฟ้าต้นเทียน-งานแห่เทียน-อุบล-01.jpg

ต่อมาระยะหลัง มีการจัดประกวดสาวงามเทียนพรรษาอย่างเป็นทางการขึ้น ในระยะแรกก็เป็นการรับสมัครสาวงามที่เป็นลูกหลานชาวอุบลฯ เท่านั้น แต่ภายหลังมีแนวคิดว่า ตำแหน่ง นางงามเทียนพรรษา เป็นตำแหน่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดให้แพร่หลายยิ่งขึ้น จึงเปิดรับสมัครสาวงามจากทั่วประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่เลี้ยงนางงาม ถึงขนาดจัดเป็นอีกเวทีหนึ่งที่ต้องส่งสาวงามมาประชันกัน

ในปี พ.ศ.2557 ผู้จัดงานฯ กลับมาใช้หลักเกณฑ์ผู้เข้าประกวดต้องผู้มีภูมิลำเนาอยู่อุบลฯ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในปีถัดมา พ.ศ.2558 ก็อนุญาตให้สาวงามจากทั่วประเทศมาประกวดกันอีกครั้ง และเพิ่มรางวัล MISS AEC ต้อนรับประชาคมอาเซียนอีกด้วย โดยใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน

นางงามเทียนพรรษา-2562-อุบล-06.jpg

สำหรับการประกวดนางงามเทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี พ.ศ.2562 นี้ ยังคงรับสมัครสาวงามจากทั่วประเทศ ประกวดตำแหน่ง Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2019 แต่เพิ่มรางวัล “ธิดาเทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2562” ซึ่งจำกัดเฉพาะลูกหลานชาวอุบลราชธานีเท่านั้น

ก่อนจะทราบว่า ใครจะได้คองตำแหน่งนางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี 2562 ไกด์อุบลมีภาพนางงามเทียนพรรษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา จนถึงปีล่าสุด พ.ศ.2561 รวม 15 ปี 15 สาวงาม มาให้ชมกันก่อน ดังนี้

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2547.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2547
นางสาวสิรินภา (น้ำฝน) สายแวว

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2548.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2548
นางสาวมะลิวรรณ (แหม่ม) ชาตะเคน

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2549.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2549
นางสาวไอริณช์ (ไอริณ) สุวัฒน์ศุภกุล

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2550.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2550
น.ส.ศศิมาส (วิ) พิ้งพวงแก้ว

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2551.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2551
นางสาวสุธิดา (ข้าวโอ้ต)  วัฒนศิริ

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2552.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2552
นางสาวสรินทร์จิตร  กุหลาบเพชร

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2553.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2553
นางสาวเกษโมฬี (ฝ้าย) โรจนประดิษฐ์

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2554.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2554
น.ส.มรกต พูลผล

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2555.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2555
นางสาววิลาวัลย์ (เม็ดทราย) ภิรมย์นา

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2556.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2556
นางสาวธนพร โพธาติ๊บ

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2557.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2557
นางสาววรรณพร (ส้มโอ) แสงตา

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2558.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2558
นางสาวน้ำอ้อย (น้องมอส) ชนะพาล

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2559.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2559
นางสาวประภาศิริ (น้องหงส์) อินทะรังษี

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2560.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2560
นางสาวยุวภรณ์ ทรงงาม

 

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2561.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2561
นางสาวปาณิศา สุทธิสว่าง

 

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511