guideubon

 

ผลประกวดสาวงามเทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2560

สาวงามเทียนพรรษา-อุบล-2560-01.jpg

ค่ำวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ ห้องทับทิม 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ มีการประกวดสาวงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2560 หรือ Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2017 & Miss AEC มีสาวงามจากทั่วประเทศผ่านเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 30 คน ทำการประกวดในชุดราตรียาว และชุดไทยผ้ากาบบัว ก่อนจะคัดเลือกเหลือ 5 คนสุดท้าย ผลการประกวดมีดังนี้

 สาวงามเทียนพรรษา-อุบล-2560-ยุวภรณ์-ทรงงาม.jpg
Miss Ubonratchatani Candle Festival International 2017
นางสาวยุวภรณ์ ทรงงาม อายุ 19 ปี
สัดส่วน 33-25-35 สูง 172 ซม. น้ำหนัก 51 กก.
ปริญญาตรี ม.ราชภัฏนครราชสีมา

 

สาวงามเทียนพรรษา-อุบล-2560-กาญจนา-ชัยมูลมั่ง.jpg
รองอันดับ 1 Miss Ubon Candle Festival 2017
นางสาวกาญจนา ชัยมูลมั่ง อายุ 20 ปี
สัดส่วน 34-23-37 สูง 175 ซม. น้ำหนัก 50 กก.
นักศึกษาปีที่ 2 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

 

สาวงามเทียนพรรษา-อุบล-2560-เบญจมาภรณ์-ยอดมาลี.jpg
รองอันดับ 2 
Miss Ubon Candle Festival 2017
นางสาวเบญจมาภรณ์ ยอดมาลี อายุ 23 ปี
สัดส่วน 33-27-36 สูง 170 ซม. น้ำหนัก 55 กก.
ปริญญาตรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

 

สาวงามเทียนพรรษา-อุบล-2560-ปริศนา-คูหามุข.jpg
Miss AEC
นางสาวปริศนา  คูหามุข
สัดส่วน 34-24-35 สูง 165 ซม. น้ำหนัก 46 กก.
นักศึกษาปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511