guideubon

 

งานแห่เทียนอุบลฯ 2559 จัดประกวด นางงามเทียนพรรษา และ Miss AEC

นางงามเทียนพรรษา-อุบล-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครสาวงามที่มีความมั่นใจ เข้าร่วมประกวด นางงามเทียนพรรษา ประจำปี 2559 Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2016 & Miss AEC เปิดรับสมัคร 1 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 59 นี้ สาวงามที่สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ สีสัน มีเดีย เฮ้าส์ และ เมดิแคร์ คลีนิค ทุกสาขาเขตจังหวัดอุบลราชธานี

การจัดประกวด Miss Ubonratchatani Candle Fastival International 2016 ( นางงามเทียนพรรษา อุบลราชธานี และ นางงาม AEC ) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- เพื่อคัดเลือกสาวงามจังหวัดอุบลราชธานีและสาวงามจากทั่วประเทศ ที่มีความสวยงาม และมีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง “นางงามเทียนพรรษา ประจำปี 2559”
- เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่ง “นางงามเทียนพรรษา 2559” เผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของชาวจังหวัดอุบลราชธานี
- เพื่อเป็นตัวแทนกุลสตรี ช่วยงานสาธารณกุศลและร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาลนคร อุบลราชธานี โดยจังหวัดกำหนดไว้ 1 ปี
- ผู้เข้ารอบ 30 คน ร่วมปฏิบัติงานกับทางเทศบาลนคร อุบลราชธานี ตามที่กองประกวดกำหนดให้

นางงามเทียนพรรษา-อุบล-02.jpg

กำหนดการจัดงาน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2559 รอบคัดเลือกและแสดงความสามารถ ( คัดเหลือ 30 คน ) ณ ห้องทับทิมสยาม 4-5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ เวลา 09.00 – 19.00 น.

วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 รอบตัดสิน Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2016 ณ ห้องทับทิมสยาม 1 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ เวลา 18.00-23.00 น. โดยประมาณ

นางงามเทียนพรรษา-อุบล-03.jpg

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

- มีสัญชาติไทย, เวียดนาม, พม่า, ลาว, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, บรูไน, ฟิลิปปินส์ และ กัมพูชา
- เพศหญิงโดยกำเนิด
- มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
- มีอายุระหว่าง 18-25ปี (หรือผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2534 –2541)
- มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตางดงาม
- เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมาย หรือขนบธรรมเนียมประเพณี หรือพิธีกรรมทางศาสนา หรือพิธีการใดๆ ทั้งในและต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตรหรือตั้งครรภ์มาก่อนจนถึงและในระหว่างการประกวด
- ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม หรือประกอบอาชีพผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติหรือประวัติความ ประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม ต้องไม่เคยถ่ายภาพศิลป์กึ่งเปลือย/โป๊เปลือยหรือภาพที่เข้าข่ายล่อแหลมตี พิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ หรือแพร่ภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาก่อน
- กำลังศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
- มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความงาม
- มีความสามารถพิเศษ ที่โดดเด่น หรือ เห็นได้ชัด และ/หรือ มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย หรือภาษาต่างๆได้ดี
- มีคุณธรรม และ จริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม กับการเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชน ที่ดีในสังคม
- ไม่มีสัญญาหรือข้อผูกมัดกับบุคคลใดซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการประกวด หรือการประกวดอื่นใดที่อาจได้รับมอบหมาย หรือเป็นอุปสรรคต่อ การดำรงตำแหน่งใดๆ หากได้รับจากการประกวดดังกล่าว หรือขัดแย้งกับเงื่อนไขหรือสัญญาใดๆ หากได้รับตำแหน่ง

หมายเหตุ: ทางกองประกวด สงวนสิทธิในการขอเอกสารหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมเพื่อยืนยันคุณสมบัติ ของผู้สมัคร รวมทั้งมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการยกเว้น แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสำหรับ ผู้แข่งขันคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

นางงามเทียนพรรษา-อุบล-04.jpg

หลักฐานการสมัคร

- บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
- หลักฐานการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- ทะเบียนบ้านและสูติบัตร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ (ไม่เกิน 1 เดือน)
- ภาพถ่ายสีเต็มตัวด้านหน้า และ ครึ่งตัว เห็นหน้าชัดเจน ขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)

นางงามเทียนพรรษา-อุบล-05.jpg

จำนวนผู้สมัคร

รับสมัคร ไม่จำกัดจำนวน ตั้งแต่เริ่มการรับสมัครจนถึงวันปิดการรับสมัคร คือ วันที่ 1 มิถุนายน- 15 กรกฎาคม 2559 จะทำการคัดเลือกให้เหลือ 30 คน ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2559

ขั้นตอนการประกวด แบ่งขั้นตอนการประกวด ดังนี้

- วันที่ 17 กรกฎาคม 2559 รอบคัดเลือกและแสดงความสามารถ ห้องทับทิมสยาม 4-5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลงทะเบียนเวลา 09.00 น. รับเบอร์ พร้อมการแต่งกาย ชุดกีฬา เสื้อขาวเข้ารูป- กระโปรง ( ชุดผู้เข้าประกวดจัดหาเอง ) รองเท้าผ้าใบ ไม่สวมถุงน่อง ประกวดรอบที่ 1 คัดเลือกบนเวทีกลาง ให้ เหลือ 30 คนและจับสลากหมายเลข พร้อมทำกิจกรรมกองประกวด ร่วมถ่ายภาพเพื่อถ่ายทำ VTR ผู้เข้าประกวด ทั้ง 30 คนต่อ

หมายเหตุ –ผู้เข้าประกวดทั้ง 30 คนที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับเงินสนับนุนจากกองประกวดคนละ 2,000 บาท

- วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 รอบชิงชนะเลิศ ณ ห้องทับทิมสยาม 1-2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์
- เวลา 15.00 น. ผู้เข้าประกวดพร้อมกัน ณ ห้องทับทิมสยาม 1-2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 
- เวลา 18.00 น. ประกวด ชุดไทยผ้ากาบบัว และชุดราตรียาว และ (ผู้เข้าประกวดจัดหาเอง) รองเท้าส้นสูง หุ้มส้น หรือสายรัดส้น สูงขนาด 3 – 5 นิ้ว ไม่เสริมด้านหน้าหรือพื้นเด็ดขาด (ถ้าผิดระเบียบจะไม่อนุญาตให้ขึ้นประกวดโดยเด็ดขาด)
- ประกาศรางวัล นางงามเทียนพรรษา อุบลราชธานี และ นางงาม AEC

นางงามเทียนพรรษา-อุบล-06.jpg

เงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ได้รับตำแหน่ง 
- ผู้ที่ได้รับตำแหน่งสาวงามเทียนพรรษาและรองสาวงามเทียนพรรษาทุกคน จะมีความผูกผันกับจังหวัดอุบลราชธานี นับตั้งแต่วันที่ได้รับตำแหน่ง ไปจนถึงวันที่มอบตำแหน่งในปีต่อไป
- สาวงามเทียนพรรษาและรองสาวงามเทียนพรรษา ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุบลราชธานี
- สาวงามเทียนพรรษาและรองสาวงามเทียนพรรษา ต้องปฏิบัติหน้าที่อันเป็นสาธารณกุศลหรืออื่นๆ ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีขอความร่วมมือ
- สาวงามเทียนพรรษาและรองสาวงามเทียนพรรษา ทั้ง 3 ลำดับ จะต้องมาร่วมภารกิจกองประกวด

วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยประมาณ เดินสายขอบคุณผู้สนับสนุนการประกวด
วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00- 16.00 น. โดยประมาณ ร่วมพิธีเปิดงานแห่เทียนพรรษา และอยู่ร่วมมอบรางวัลการประกวดเทียนพรรษา ณ กองอำนวยการ ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

ช่องทางการรับใบสมัคร

ส่งใบสมัคร ได้ที่ เมดิแคร์คลินิก ทุกสาขา หรือที่สถานีวิทยุ ในเครือ สีสัน มีเดีย เฮ้าส์ FM 93.5 MHz / FM 92.0 MHz ( สีสัน มีเดีย เฮ้าส์ ถนนเทพโยธี ทางเข้าสนามบิน )

นางงามเทียนพรรษา-อุบล-07.jpg

รางวัลสำหรับผู้ชนะในการประกวด

- รางวัลชนะเลิศ Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2016 จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท / ถ้วยรางวัลเกียรติยศ / พร้อมสายสะพาย Gift Voucher จากเมดิแคร์ 20,000 และของรางวัลอื่นๆ จากผู้สนับสนุน

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2016 จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท / ถ้วยรางวัลเกียรติยศ / พร้อมสายสะพาย Gift Voucher จากเมดิแคร์ 15,000 และของรางวัลอื่นๆ จากผู้สนับสนุน

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2016 จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท / ถ้วยรางวัลเกียรติยศ / พร้อมสายสะพาย Gift Voucher จากเมดิแคร์ 12,000 และของรางวัลอื่นๆ จากผู้สนับสนุน

- รางวัล Miss AEC International 2016 จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท / พร้อมสายสะพาย รางวัลพิเศษ

- รางวัลขวัญใจมหาชน จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท /พร้อมสายสะพาย /Gift Voucher จากเมดิแคร์ 10,000 และของรางวัลอื่นๆ จากผู้สนับสนุน

- รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท /พร้อมสายสะพาย /Gift Voucher จากเมดิแคร์ 10,000 และของรางวัลอื่นๆ จากผู้สนับสนุน

- รางวัลผิวสวยหน้าใส By เมดิแคร์ จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท /พร้อมสายสะพาย /Gift Voucher จากเมดิแคร์ 10,000 และของรางวัลอื่นๆ จากผู้สนับสนุน

- การันตี ผู้ผ่านเข้ารอบ 30 คนๆ ละ 2,000 บาท

***รวมเงินรางวัลทั้งสิ้นกว่า 200,000 บาท ***ถ้วยรางวัลและสายสะพาย

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511