guideubon

 

ทำเนียบนางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ย้อนหลัง 12 ปี

ทำเนียบนางงามเทียนพรรษา2547-2558.jpg

การประกวดสาวงามเทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ไกด์อุบลไม่แน่ชัดว่าเริ่มมีการประกวดขึ้นเมื่อใด ทราบแต่เพียงว่าในสมัยก่อน แต่ละคุ้มวัดจะคัดเลือกเด็กสาวในชุมชนมานั่งประจำต้นเทียน เรียกว่า "นางฟ้าต้นเทียน" ครับ

นางฟ้าต้นเทียน-งานแห่เทียน-อุบล-01.jpg

ต่อมาระยะหลัง มีการจัดประกวดสาวงามเทียนพรรษาอย่างเป็นทางการขึ้น ในระยะแรกก็เป็นการรับสมัครสาวงามที่เป็นลูกหลานชาวอุบลฯ เท่านั้น แต่ภายหลังมีแนวคิดว่า ตำแหน่ง นางงามเทียนพรรษา เป็นตำแหน่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดให้แพร่หลายยิ่งขึ้น จึงเปิดรับสมัครสาวงามจากทั่วประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่เลี้ยงนางงาม ถึงขนาดจัดเป็นอีกเวทีหนึ่งที่ต้องส่งสาวงามมาประชันกัน

นางงามเทียนพรรษา-อุบล-08.jpg

ในปี พ.ศ.2557 ผู้จัดงานฯ จัดการประกวดเฉพาะผู้มีภูมิลำเนาอยู่อุบลฯ เท่านั้น ส่วนปี พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา อนุญาตให้สาวงามจากทั่วประเทศมาประกวดกันอีกครั้ง และเพิ่มรางวัล MISS AEC ต้อนรับประชาคมอาเซียนอีกด้วย เช่นเดียวกับในปีนี้ พ.ศ.2559 ก็มีการจัดประกวดสาวงามเทียนพรรษา โดยรับสมัครสาวงามจากทั่วประเทศ รวมถึงประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนด้วย กำหนดให้มีการจัดประกวดนางงามเทียนพรรษาขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องทับทิมสยามโรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ( ดูข้อมูลการประกวดได้ที่นี่ )

นางงามเทียนพรรษา-อุบล-09.jpg

ไกด์อุบลมีภาพนางงามเทียนพรรษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา จนถึงปีล่าสุด พ.ศ.2558 รวม 12 ปี 12 สาวงาม ดังนี้

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2558.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2558
นางสาวน้ำอ้อย (น้องมอส) ชนะพาล

 

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2557.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2557
นางสาววรรณพร (ส้มโอ) แสงตา

 

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2556.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2556
นางสาวธนพร โพธาติ๊บ

 

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2555.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2555
นางสาววิลาวัลย์ (เม็ดทราย) ภิรมย์นา

 

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2554.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2554
น.ส.มรกต พูลผล

 

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2553.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2553
นางสาวเกษโมฬี (ฝ้าย) โรจนประดิษฐ์

 

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2552.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2552
นางสาวสรินทร์จิตร  กุหลาบเพชร

 

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2551.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2551
นางสาวสุธิดา (ข้าวโอ้ต)  วัฒนศิริ

 

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2550.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2550
น.ส.ศศิมาส (วิ) พิ้งพวงแก้ว

 

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2549.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2549
นางสาวไอริณช์ (ไอริณ) สุวัฒน์ศุภกุล

 

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2548.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2548
นางสาวมะลิวรรณ (แหม่ม) ชาตะเคน

 

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2547.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2547
นางสาวสิรินภา (น้ำฝน) สายแวว

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511