guideubon

 

ผู้เข้าประกวดสาวงามเทียนพรรษาอุบลฯ สักการะพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง

นางงามเทียนพรรษา-อุบล-10.jpg

วันที่ 17 กรกฎาคม 2559 กองประกวดนางามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2559 ได้พาสาวงามผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียน ณ วัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง)

นางงามเทียนพรรษา-อุบล-11.jpg

จากนั้นเหล่าสาวงามทั้ง 30 คน ได้เดินเข้าไปในพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง พร้อมสักการะขอพรจากพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ให้สมหวังในการประกวดครั้งนี้ด้วย

นางงามเทียนพรรษา-อุบล-12.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511