guideubon

 

Miracle of Candle มหัศจรรย์เทียนพรรษา ประติมากรรมเทียนหอม

เทียนหอม-เซ็นทรัลอุบล-01.jpg

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, เทศบาลนครอุบลราชธานี, เทศบาลเมืองแจระแม และบ้านเทียนหอมเดชอุดม ขานรับนโยบายร่วมสร้างสีสันและเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี ตอกย้ำการเป็นเซ็นเตอร์อ็อฟไลฟ์ ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของจังหวัด สืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จัดงาน Miracle of Candle มหัศจรรย์เทียนพรรษา จากวรรณคดีสู่ประติมากรรมเทียนหอมหนึ่งเดียวในโลก ภายใต้คอนเซปต์ “มหัศจรรย์เขาไกรลาสและนางกินรี” ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2562 บริเวณ ลานอะควาเรียม ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

เทียนหอม-เซ็นทรัลอุบล-02.jpg

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 คุณเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน โดยมี คุณพิพัฒน์ ตันติศรีเจริญกุล ผู้จัดการทั่วไป ศูนยการค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี, คุณธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี, คุณนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี และคุณชาลิดา พูลทรัพย์ ศิลปินจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดม ร่วมงาน พร้อมชมการแสดงชุดพิเศษ ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

เทียนหอม-เซ็นทรัลอุบล-03.jpg

ภายในงาน มีการจัดแสดงประติมากรรมเทียนหอมหนึ่งเดียวในโลก แกะสลักสุดวิจิตรตระการตา นำเสนอความงดงามของเรื่องราวจากเขาไกรลาส นางกินรี (ขนาดเท่าคนจริง) และสัตว์แห่งป่าหิมพานต์ ซึ่งเป็นป่าในวรรณคดีและแฝงความเชื่อในเรื่องไตรภูมิ ตามคติศาสนาพุทธและฮินดู อีกทั้งยังนำต้นกัลปพฤกษณ์ จิตรกรรมที่เป็นเอกลักษณ์แห่งวัดสิรินธรวรารามภูพร้าวหรือวัดเรืองแสง จังหวัดอุบลราชธานี นำมาผสมผสานและถ่ายทอดเรื่องราวความวิจิตรงดงามในครั้งนี้

เทียนหอม-เซ็นทรัลอุบล-04.jpg

ผลงานการออกแบบปั้นและแกะสลักจากช่างฝีมือศิลปินรุ่นใหม่ ที่มีความตั้งใจสืบทอดงานศิลป์ภูมิปัญญาของแผ่นดิน คุณชาลิดา พูลทรัพย์ (ครูอ้อย) ศิลปินจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดม และคณะทำงาน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

เทียนหอม-เซ็นทรัลอุบล-05.jpg

เทียนหอม-เซ็นทรัลอุบล-06.jpg

เทียนหอม-เซ็นทรัลอุบล-07.jpg

เทียนหอม-เซ็นทรัลอุบล-08.jpg

เทียนหอม-เซ็นทรัลอุบล-09.jpg

เทียนหอม-เซ็นทรัลอุบล-10.jpg

เทียนหอม-เซ็นทรัลอุบล-11.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511