guideubon

 

Miracle of Candle ประติมากรรมเทียนหอมหนึ่งเดียวในโลก

มหัศจรรย์เทียนหอม-เซ็นทรัลอุบล-01.jpg

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ร่วมสร้างสีสัน สืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี จัดงาน Miracle of Candle มหัศจรรย์เทียนพรรษา จากพระราชนิพนธ์สู่ประติมากรรมเทียนหอม หนึ่งเดียวในโลก ภายใต้คอนเซปต์ “พระมหาชนก” ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2561 บริเวณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกีรติเป็นประธานเปิดงาน 

มหัศจรรย์เทียนหอม-เซ็นทรัลอุบล-02.jpg

“พระมหาชนก” เป็นมากกว่าผลงานพระราชนิพนธ์ มีการแฝงข้อคิดคำสอนในการดำเนินชีวิต ที่สามารถปรับเข้ากับทุกยุคทุกสมัย เอาไว้อย่างแยบยล

มหัศจรรย์เทียนหอม-เซ็นทรัลอุบล-03.jpg

พระมหาชนก ทรงเป็นต้นแบบของผู้มีความเพียรอย่างแท้จริง เปรียบเสมือนกับการทำเทียนพรรษา แม้ว่าในตอนเริ่มต้นอาจมีอุปสรรค แต่ผลลัพธ์ของความพยายามนั้นนำมาซึ่งความสำเร็จ

มหัศจรรย์เทียนหอม-เซ็นทรัลอุบล-04.jpg

ความงดงามของต้นเทียน แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีกลมเกลียว การร่วมมือร่วมใจ การสรรหาภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีฝีมือ มีความรู้ความชำนาญในเรื่องการทำลวดลายไทย ความเพียรพยายามแกะสลักลวดลายลงบนต้นเทียนแต่ละต้นอย่างวิจิตร ทำเทียนให้เป็นลายไทยและนำไปติดบนต้นเทียนอย่างประณีต

มหัศจรรย์เทียนหอม-เซ็นทรัลอุบล-05.jpg

ส่วนฐานมีการสร้างหุ่น แสดงเรื่องราวทางศาสนา และความเป็นไปในสังคมตามยุคสมัย กลายเป็นประติมากรรมเทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่

มหัศจรรย์เทียนหอม-เซ็นทรัลอุบล-06.jpg

ภายในงานจะได้พบกับความงดงามของพระมหาชนก ขนาดเท่าคนจริง นางมณีเมขลา ลอยสูงจากพื้นกว่า 5 เมตร ปูยักษ์และปลายักษ์ พร้อมชมการจำลองบรรยากาศท้องทะเลยามค่ำคืน ครั้งแรกในศูนย์การค้า และหนึ่งเดียวในโลก

มหัศจรรย์เทียนหอม-เซ็นทรัลอุบล-07.jpg

ผลงานการออกแบบปั้นและแกะสลัก โดยช่างฝีมือศิลปินรุ่นใหม่ ที่มีความตั้งใจสืบทอดงานศิลป์ภูมิปัญญาของแผ่นดิน คุณชาลิดา พูลทรัพย์ (ครูอ้อย) จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดม, คณะนักศึกษาแผนกวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมชมนิทรรศการประวัติ ความเป็นมาของประเพณีแห่เทียนพรรษา และขั้นตอนการทำเทียน ประเพณีคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดอุบลราชธานี

มหัศจรรย์เทียนหอม-เซ็นทรัลอุบล-08.jpg

เชิญชมประติมากรรมเทียนหอม หนึ่งเดียวในโลก ภายใต้คอนเซปต์ “พระมหาชนก” ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2561 บริเวณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

มหัศจรรย์เทียนหอม-เซ็นทรัลอุบล-09.jpg

มหัศจรรย์เทียนหอม-เซ็นทรัลอุบล-10.jpg

มหัศจรรย์เทียนหอม-เซ็นทรัลอุบล-11.jpg

มหัศจรรย์เทียนหอม-เซ็นทรัลอุบล-12.jpg

มหัศจรรย์เทียนหอม-เซ็นทรัลอุบล-13.jpg

มหัศจรรย์เทียนหอม-เซ็นทรัลอุบล-14.jpg

มหัศจรรย์เทียนหอม-เซ็นทรัลอุบล-15.jpg

มหัศจรรย์เทียนหอม-เซ็นทรัลอุบล-16.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511