guideubon

 

พิธีเปิดงาน Miracle of Candle อลังการประติมากรรมเทียนหอม

งานแห่เทียน-อุบล-เทียนหอม-เซ็นทรัล-01.jpg

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 คุณบัญชา เชาวรินทร์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน Miracle of Candle อลังการประติมากรรมเทียนหอม หนึ่งเดียวในโลก ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ในรูปแบบประติมากรรมเทียนหอมสีขาวหนึ่งเดียวในโลกในรูปแบบ “ดินแดนสรวงสวรรค์” ระหว่างวันที่ 14-21 ก.ค. 2559 บริเวณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

ชมภาพพิธีเปิดงาน Miracle of Candle ประติมากรรมเทียนหอม 

งานแห่เทียน-อุบล-เทียนหอม-เซ็นทรัล-02.jpg

ภายในงาน ทุกท่านจะได้พบกับอลังการ ประติมากรรมเทียนหอมแกะสลัก สุดวิจิตรตระการตา สักการะพระอินทร์ ณ เทือกเขาพระสุเมรุ พร้อมชมความงดงามของเหล่าเทวดา นางฟ้า และปลาอานนท์ ท่ามกลางบรรยากาศของสวนดอกไม้ในรูปแบบ “ดินแดนสรวงสวรรค์” ผลงานการออกแบบปั้นและแกะสลัก โดยช่างฝีมือศิลปินรุ่นใหม่ ที่มีความตั้งใจสืบทอดงานศิลป์ภูมิปัญญาของแผ่นดิน ชาลิดา พูลทรัพย์ จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดม และคณะนักศึกษาแผนกวิจิตรศิลป์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมร่วมชมนิทรรศการประวัติความเป็นมาของประเพณีแห่เทียนพรรษา และขั้นตอนการทำเทียน ประเพณีคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดอุบลราชธานี  

ชมภาพพิธีเปิดงาน Miracle of Candle ประติมากรรมเทียนหอม 

งานแห่เทียน-อุบล-เทียนหอม-เซ็นทรัล-03.jpg

ขอเชิญชมงาน งาน Miracle of Candle ดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ มหัศจรรย์เทียนหอม ได้ระหว่างวันที่ 14-21 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

ชมภาพพิธีเปิดงาน Miracle of Candle ประติมากรรมเทียนหอม 

เทียนหอม-เซ็นทรัล-งานแห่เทียนอุบล-16.jpg

เทียนหอม-เซ็นทรัล-งานแห่เทียนอุบล-17.jpg

ชมภาพพิธีเปิดงาน Miracle of Candle ประติมากรรมเทียนหอม 

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511