guideubon

 

ตารางถ่ายทอดสด งานแห่เทียนอุบลฯ ปี 2566

Live-งานแห่เทียนอุบล-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 เชิญรับชมการถ่ายทอดสด งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 "ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา"

1 สิงหาคม 2566

18.39-21.30 น. Live : พิธีเปิดงานและการแสดงแสงเสียงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน ทาง facebook : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี / NBT UBON /สวท.อุบลราชธานี ๙๘.๕o MHz. และเครือข่าย 

เวลา 20.30-21.30 น. รับชมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี และการแสดง แสง เสียงประกอบขบวนแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน ทาง NBT ช่อง 2HD

2 สิงหาคม 2566

เวลา 08.00-14.00 น. Live ขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ทาง facebook : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี / NBT UBON /สวท.อุบลราชธานี ๙๘.๕o MHz. และเครือข่าย 

เวลา 08.00-09.30 น. รับชมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน เป็นเทียนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ทาง NBT ช่อง 11

Live-งานแห่เทียนอุบล-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511