guideubon

 

ทำเนียบนางงามเทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2547 ถึง 2562

นางงามเทียนพรรษา-2547-2562-01.jpg

หลังจากว่างเว้นการประกวดนางงามเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ไปเป็นเวลา 2 ปี (พ.ศ.2563-2564) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565 หรือปีนี้ ทราบว่าจะมีการจัดประกวดนางงามเทียนพรรษา หรือ Miss Ubonratchathani Candle Festival International & Miss AEC ขึ้นอีกครั้ง ซึ่งการประกวดสาวงามเทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ไกด์อุบลไม่แน่ชัดว่าเริ่มมีการประกวดขึ้นเมื่อใด ทราบแต่เพียงว่าในสมัยก่อน แต่ละคุ้มวัดจะคัดเลือกเด็กสาวในชุมชนมานั่งประจำต้นเทียน เรียกว่า "นางฟ้าต้นเทียน"

นางฟ้าต้นเทียน-งานแห่เทียน-อุบล-01.jpg

ต่อมาระยะหลัง มีการจัดประกวดสาวงามเทียนพรรษาอย่างเป็นทางการขึ้น ในระยะแรกก็เป็นการรับสมัครสาวงามที่เป็นลูกหลานชาวอุบลฯ เท่านั้น แต่ภายหลังมีแนวคิดว่า ตำแหน่ง นางงามเทียนพรรษา เป็นตำแหน่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดให้แพร่หลายยิ่งขึ้น จึงเปิดรับสมัครสาวงามจากทั่วประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่เลี้ยงนางงาม ถึงขนาดจัดเป็นอีกเวทีหนึ่งที่ต้องส่งสาวงามมาประชันกัน

ในปี พ.ศ.2557 ผู้จัดงานฯ กลับมาใช้หลักเกณฑ์ผู้เข้าประกวดต้องผู้มีภูมิลำเนาอยู่อุบลฯ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในปีถัดมา พ.ศ.2558 ก็อนุญาตให้สาวงามจากทั่วประเทศมาประกวดกันอีกครั้ง และเพิ่มรางวัล MISS AEC ต้อนรับประชาคมอาเซียนอีกด้วย โดยใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน

ก่อนจะทราบว่า ใครจะได้ครองตำแหน่งนางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี 2565 ไกด์อุบลมีภาพนางงามเทียนพรรษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา จนถึงปีล่าสุด พ.ศ.2562 รวม 16 ปี 16 สาวงาม มาให้ชมกันก่อน ดังนี้

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2547.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลฯ ปี 2547
นางสาวสิรินภา (น้ำฝน) สายแวว

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2548.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลฯ ปี 2548
นางสาวมะลิวรรณ (แหม่ม) ชาตะเคน

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2549.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลฯ ปี 2549
นางสาวไอริณช์ (ไอริณ) สุวัฒน์ศุภกุล

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2550.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลฯ ปี 2550
นางสาวศศิมาส (วิ) พิ้งพวงแก้ว

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2551.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลฯ ปี 2551
นางสาวสุธิดา (ข้าวโอ้ต)  วัฒนศิริ

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2552.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลฯ ปี 2552
นางสาวสรินทร์จิตร  กุหลาบเพชร

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2553.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลฯ ปี 2553
นางสาวเกษโมฬี (ฝ้าย) โรจนประดิษฐ์

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2554.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลฯ ปี 2554
น.ส.มรกต พูลผล

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2555.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลฯ ปี 2555
นางสาววิลาวัลย์ (เม็ดทราย) ภิรมย์นา

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2556.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลฯ ปี 2556
นางสาวธนพร โพธาติ๊บ

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2557.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลฯ ปี 2557
นางสาววรรณพร (ส้มโอ) แสงตา

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2558.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลฯ ปี 2558
นางสาวน้ำอ้อย (น้องมอส) ชนะพาล

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2559.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลฯ ปี 2559
นางสาวประภาศิริ (น้องหงส์) อินทะรังษี

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2560.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลฯ ปี 2560
นางสาวยุวภรณ์ (ใบเฟิร์น) ทรงงาม

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2561.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลฯ ปี 2561
นางสาวปาณิศา (อีน) สุทธิสว่าง

นางงามเทียนพรรษาอุบล-2562.jpg
นางงามเทียนพรรษาอุบลฯ ปี 2562
น.ส.รวงข้าว (หนูนา) ลุนสะแกวงษ์

ติดตามข้อมูลงานแห่เทียน ได้ที่
www.GuideUbon.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- ปกครองจังหวัด 045-344613
- เทศบาลนครอุบลฯ 045-246060
- ททท.อุบลฯ 045-243770
- ปชส.อุบลฯ 045-344853

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511