guideubon

 

นิทรรศการ เปิดบ้านคำปุน งานแห่เทียนอุบล ปีสุดท้าย

เปิดบ้านคำปุน-ปีสุดท้าย-01.jpg

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 อาจารย์มีชัย  แต้สุจริยา ผู้จัดนิทรรศการเปิดบ้านคำปุนเป็นประจำทุกปี ในช่วงงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี ได้โพสข้อความผ่านเฟสบุ้ค Meechai Taesujariya ว่า...... 

เปิดบ้านคำปุน-ปีสุดท้าย-02.jpg

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ( 09.00-17.00 ) วันสุดท้าย - ปีที่ 21, ปีสุดท้ายของนิทรรศการบ้านคำปุน
( รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปเพื่อทุนการศึกษา- อาหารกลางวันเด็ก และบำรุงวัดในพระพุทธศาสนา) 
ขอบพระคุณ และ อนุโมทนาทุกท่าน
Ban Khampun Exhibition 21st.(15-17 July 2019) 17 July 2019 The last day & the last year of Ban Khampun Exhibition. Thank you & Anumodhana everyone for your support.

 เปิดบ้านคำปุน-ปีสุดท้าย-04.jpg

บ้านคำปุน เป็นทั้งแหล่งผลิตและแหล่งเรียนรู้ถึงกระบวนการถักทอผ้าไหมของไทยที่ สั่งสมมานานปี เพื่อสืบสานภูมิปัญญาตั้งเดิมของท้องถิ่น โดยมีผู้ให้ความรู้แก่ช่างทอในปัจจุบันคือ นางคำปุน ศรีใส ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์-ถักทอ พ.ศ.2537 ศิลปินแห่งชาติ (หัตศิลป์-ถักทอ) ประจำปี 2561 และบุตรชาย คือ นาย มีชัย แต้สุจริยา ศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2544 ทั้งยังเป็นผู้คิดค้นและออกแบบผ้าลายกาบบัว ผ้าเอกลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนบ้านคำปุนยังเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัว “ บ้านคำปุน ” อีกด้วย

เปิดบ้านคำปุน-ปีสุดท้าย-03.jpg

ภายในบ้านคำปุน ประกอบด้วยกลุ่มอาคารในแบบสถาปัตยกรรมไทยอีสานประยุกต์ ได้แก่ หอพระธาตุพิพิธภัณฑ์หอไตร และเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ ที่ศิลปินระดับชาติบรรจงแกะสลักด้วยหินอย่างวิจิตร ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม เพียงปีละครั้ง เป็นเวลา 3 วัน มีการสาธิตการทอผ้า และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยจะเก็บบัตรเข้าชมท่านละ 100 บาท ไม่หักค่าใช้จ่าย!! เพื่อเป็นทุนสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ศรีอุบลรัตนาราม และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปเป็นทุนแก่นักเรียนผู้ขาดแคลน หรือสาธารณะกุศลตามความเหมาะสม เป็นประจำทุกปี

เปิดบ้านคำปุน-ปีสุดท้าย-05.jpg

ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี ปี 2562 นี้ บ้านคำปุน เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมเป็นปีที่ 21 และเป็นปีสุดท้ายสำหรับกิจกรรม "เปิดบ้านคำปุน" โดยหลังจากนี้ นักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ที่ Khampun Museum "พิพิธภัณฑ์คำปุน" แทน ซึ่งจะเปิดให้บริการทุกวัน มีร้านกาแฟ ขนมเค้กสไตล์บ้านคำปุน และผลิตภัณฑ์บ้านคำปุนไว้ให้บริการด้วย

เปิดบ้านคำปุน-ปีสุดท้าย-06.jpg

เปิดบ้านคำปุน-ปีสุดท้าย-07.jpg

เปิดบ้านคำปุน-ปีสุดท้าย-08.jpg

เปิดบ้านคำปุน-ปีสุดท้าย-09.jpg

เปิดบ้านคำปุน-ปีสุดท้าย-10.jpg

เปิดบ้านคำปุน-ปีสุดท้าย-11.jpg

เปิดบ้านคำปุน-ปีสุดท้าย-12.jpg

เปิดบ้านคำปุน-ปีสุดท้าย-13.jpg

เปิดบ้านคำปุน-ปีสุดท้าย-14.jpg

เปิดบ้านคำปุน-ปีสุดท้าย-15.jpg

เปิดบ้านคำปุน-ปีสุดท้าย-16.jpg

เปิดบ้านคำปุน-ปีสุดท้าย-17.jpg

เปิดบ้านคำปุน-ปีสุดท้าย-18.jpg

เปิดบ้านคำปุน-ปีสุดท้าย-20.jpg

เปิดบ้านคำปุน-ปีสุดท้าย-19.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511