guideubon

 

อุบลฯ เปิดกิจกรรม เพลินหัตถศิลป์ ถิ่นคนทำเทียน งานแห่เทียน 2559

เพลินหัตถศิลป์-ถิ่นคนทำเทียน-อุบล-02.jpg

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน "เพลินหัตถศิลป์ ถิ่นคนทำเทียน" หรือกิจกรรมเยี่ยมเยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2559

เพลินหัตถศิลป์-ถิ่นคนทำเทียน-อุบล-03.jpg

โดยกิจกรรมเยี่ยมเยือนชุมชนคนทำเทียน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-19 กรกฎาคม 2559 มีชุมชนคนทำเทียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม 10 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนวัดผาสุกการาม อำเภอวารินชำราบ ชุมชนวัดศรีประดู่ ชุมชนวัดบูรพา ชุมชนวัดพลแพน ชุมชนวัดไชยมงคล ชุมชนวัดแจ้ง ชุมชนวัดมหาวนาราม ชุมชนวัดศรีอุบลรัตนาราม ชุมชนวัดทุ่งศรีเมือง และชุมชนวัดพระธาตุหนองบัว

เพลินหัตถศิลป์-ถิ่นคนทำเทียน-อุบล-04.jpg

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงสืบไป เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษาประชาชน และนักท่องเที่ยวได้ชมและสัมผัสการตกแต่งต้นเทียนจากช่างเทียนโดยตรง และส่งเสริมการท่องเที่ยวใน สร้างรายได้ทางด้านเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานีในห้วงกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559 และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชุมชนที่ร่วมกันตกแต่งต้นเทียนอีกด้วย

เพลินหัตถศิลป์-ถิ่นคนทำเทียน-อุบล-06.jpg

เพลินหัตถศิลป์-ถิ่นคนทำเทียน-อุบล-05.jpg

เพลินหัตถศิลป์-ถิ่นคนทำเทียน-อุบล-07.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511