guideubon

 

ขบวนแห่เทียนพรรษากลางคืน การแสดงชุด "ฮอยอุบล"

ฮอยอุบล-แห่เทียนกลางคืน-01.jpg

การแสดงแสง เสียงประกอบขบวนแห่เทียนพรรษากลางคืน การแสดงชุด "ฮอยอุบล" โดยคณะ "เพชรบัวบาน บันเทิงศิลป์" ณ ปะรำพิธี บริเวณหน้าลานขวัญ (ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หลังเก่า) ค่ำวันที่ 1 และ 2 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.

การแสดงชุด "ฮอยอุบล" เป็นการแสดงที่รังสรรค์รวบรวมจากอัฒลักษณ์ของความเป็นอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองจังหวัดอุบลราชธานี ที่จัดตั้งมาครบ 231 ปี และการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นระยะเวลา 122 ปี ในรูปแบบการแสดงหมอลำ เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้ได้รับรางวัลศิลปีนแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) มากที่สุด

จัดแสดงโดยคณะเพชรบัวบาน บันเทิงศิลป์ ที่มาชื่อของคณะหมอลำเมืองอุบล "เพชรพิณทอง" ของนพดล ดวงพร และ "เพซรอุบล" ของ ป.ฉลาดน้อย และชื่อเดิมของเมืองอุบลราชธานี "นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้ว บัวบาน"

ฮอยอุบล-แห่เทียนกลางคืน-02.jpg

ลำดับที่ 1

เปิดวง
การแสดงโหมโรง โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เริ่มการแสดงหมอลำหมู่ จากโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์

ลำดับที่ 2

ยอครู
บทไหว้ตรู ไทว้พระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
เหล่ากายาดจังหวัดอุบลราพเรานี ขมรมแม่ข้านมหาดไทยจังหวัดอุบลรายธานี

ลำดับที่ 3

ราชาแห่งไพรพฤกษ์ จากชาตินาคสู่ความรุ่งเรื่องของ อาณาจักรจนละ ณ.ปากแม่น้ำมูล แสดงโดยโรงเรียนเดชอุดม

ลำดับที่ 4

การแสดงหน้าม่าน หมอลำกลอนทางสั้น 

ฮอยอุบล-แห่เทียนกลางคืน-04.jpg

ลำดับที่ 5

การแสดงลาวประทบไม้ ทำนองเพลงลาวกระทบไม้ เนื้อร้องฉบับเมืองอุบล

ลำดับที่ 6

ลำพื้นปูมเมืองอุบล การแสดงประวัติการก่อสร้างเมืองอุบลราชธานี โดยโรงเรียนสว่างวีระวงศ์

ลำดับที่ 7

คอยรักจากเสียงพิณ การแสดงหน้าม่าน โดย นักร้องรับเชิญ อรวรรณ พงษ์ภาพ

ลำดับที่ 8

ขบวนเรือพระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การแสดง กินรีเทวศรีสุราษฎร์นาดกลาย
การแสดง สาวปักษ์ได้ชวนเที่ยวดินแดงถิ่นลุ่มน้ำตาปี
การแสดง นางลาก เชือก 3 เส้น รวมแรงศรัทธา

ลำดับที่ 9

ล้อเดียวเหนี่ยวพลัง
การแสดงจักรยานล้อเดียวประกอบดนตรี โดยชมรมจักรยานล้อเดียวอุบลราชธานี

ฮอยอุบล-แห่เทียนกลางคืน-05.jpg

ลำดับที่ 10

การแสดงศิลปวัฒนธรรม ระบำเวียตนาม โดยชมรมเวียตนามจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่ 11

การแสดงศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์อินเดีย โดยสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย

ลำดับที่ 12

สุวรรณปางคำ ถวายมือแด่เจ้าคำผง
การแสดงสดุดีและเทิดพระเกียรติเจ้าคำผง ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี โดย โรงเรียนวารินชำราบ

ลำดับที่ 13

การแสดงหน้าม่าน อดีตรักวันเข้าพรรษา โดยศิลปินรับเชิญ เฉลิมพล มาลาคำ

ลำดับที่ 14

แม่บทอีสาน
บทฟ้อนท่ารำอีสาน จากกลอนลำเคน ดา เหลา โดยโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

ฮอยอุบล-แห่เทียนกลางคืน-03.jpg

ลำดับที่ 15

สักการะพระธาตุพนม
การแสดงพระครูวิโรจน์ รัตโนบล นำชาวเมืองอุบลบูรณะพระธาตุพนม โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาอุบลราชธานี

ลำดับที่ 16

การแสดงหน้าม่าน ผู้ใหญ่ลี โดย ศิลปินรับเชิญ ดร.ทินกร อัตไพบูลย์

ลำดับที่ 17

ดุริยลีลาผ้าเมืองอุบล
การแสดงแฟชั่นโชว์ ผลงานการออกแบบและงานวิจัยโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่ 18 

วาดท่านางเอกหมอลำหมู่เมืองอุบล
การแสดงเอกลักษณ์ 6 นางเอกหมอลำแห่งเมืองอุบล โดย มหาวิทยาลัยราชธานี

ลำดับที่ 19

การแสดงหน้าม่าน นครธรรม นครเทียน โดย ศิลปินรับเชิญ โมฮัล ศกภูเขียว

ฮอยอุบล-แห่เทียนกลางคืน-06.jpg

ลำดับที่ 20

การแสดง ผู้แม่แอ๋ แอ่นฟ้อนญ้อนใส่สาละวัน โดย กลุ่มสาวน้อยเมืองบัวบาน และศิลปินรับเิชิญ ตู่ ชลิตา

ลำดับที่ 21

กลองยาวเรืองแสง
การแสดงสื่อถึงความงดงามของวัดเรืองแสง โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และโรงเรียนเดชอุดม

ลำดับที่ 22

การแสดง เต้ยลา
- ลำล่องคิดฮอดอุบล โดย ศิลปินแห่งชาติ ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม
- อีสานลำเพลิน โดย ศิลปินเกียรติยศ นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
- อ้อมกอดเขมราฐ โดย ศิลปินเกียรติยศ นายแพทย์เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง
- คิดฮอดอ้ายแน่เด้อ โดย ศิลปินเกียรติยศ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ฮอยอุบล-แห่เทียนกลางคืน-07.jpg

ฮอยอุบล-แห่เทียนกลางคืน-08.jpg

ฮอยอุบล-แห่เทียนกลางคืน-09.jpg

ฮอยอุบล-แห่เทียนกลางคืน-10.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511