guideubon

 

ไฮไลท์กิจกรรมสำคัญ งานแห่เทียนอุบล 2565

highlight-งานแห่เทียนอุบล-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องานว่า “121 ปี ทวยราษฎร์ไฝ่ธรรม งามลำเทียนพรรษา” ระหว่างวันที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี อันดีงาม กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี 

highlight-งานแห่เทียนอุบล-03.jpg

สำหรับไฮไลท์กิจกรรมสำคัญในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 "121 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา" ไกด์อุบลขอแนะนำกิจกรรมเด่นๆ ดังนี้ ครับ

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565
เวลา 18.39 น พิธีเปิดเฮือน เยือนเมืองเทียน เมืองธรรม ณ ลานทุ่งศรีเมือง ชมทุ่งดอกไม้นามพระราชทาน ผีเสื้อแห่งความภัคดี ทุ่งดอกบัวเทียน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และเฮือนอีสาน ณ ลานเทียน ทุ่งศรีเมือง

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565
เวลา 18:00 น การประกวดนางงามเทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2565 รอบตัดสิน ณ ห้องทับทิมสยาม 1 โรงแรมสุนีย์แกรนด์

highlight-งานแห่เทียนอุบล-04.jpg

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565
เวลา 18.39 น. พิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ณ ปะรำพิธี หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
เวลา 19.00 น. ชมการแสดงแสง เสียง ประกอบขบวนแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565
เวลา 08.39 น พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคล นำขบวนแห่เทียนพรรษา ณ ปะรำพิธี หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
เวลา 18.30 น พิธีมอบรางวัลประกวดต้นเทียนพรรษาปีขระจำปี 2565 ณ ปะรำพิธี หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
เวลา 19.00 น. ชมการแสดงแสง เสียง ประกอบขบวนแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน

วันที่ 14-31 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ณ วัดมหาวนาราม วัดบูรพา วัดแจ้ง วัดพลแพน วัดพระธาตุหนองบัว วัดผาสุการาม วัดเลียบ และวัดศรีประดู่

ติดตามข้อมูลงานแห่เทียนได้ที่
www.GuideUbon.com

highlight-งานแห่เทียนอุบล-02.jpg

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- ปกครองจังหวัด 045-344613
- เทศบาลนครอุบลฯ 045-246060
- ททท.อุบลฯ 045-243770
- ปชส.อุบลฯ 045-344853

highlight-งานแห่เทียนอุบล-05.jpg

highlight-งานแห่เทียนอุบล-06.jpg

highlight-งานแห่เทียนอุบล-07.jpg

highlight-งานแห่เทียนอุบล-08.jpg

highlight-งานแห่เทียนอุบล-09.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511