guideubon

 

หอเกียรติยศ รวมภาพต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศ 14 ปี

หอเกียรติยศ-ต้นเทียนอุบล-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี มีการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษามาอย่างยาวนานเป็นเวลาร้อยกว่าปี นับตั้งแต่ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ให้ยกเลิกการจัดงานบุญบั้งไฟ ที่มณฑลทุ่งศรีเมือง มาเป็นการจัดงานแห่เทียนพรรษา ในปี พ.ศ.2444 เป็นต้นมา มีการให้รางวัลต้นเทียนพรรษาเป้นครั้งแรก

หลังจากนั้น มีการฟื้นฟู พัฒนางานประเพณีแห่เทียนพรรษาเรื่อยมา อาทิ การประกวดต้นเทียนพรรษา มีการแบ่งประเภทการประกวดต้นเทียนออกเป็น 3 ประเภท คือ แบบดังเดิม (มัดรวมเทียน) แบบติดพิมพ์ และแบบแกะสลัก ซึ่งภายหลังเปลี่ยนเป็นประเภทเทียนโบราณ เทียนติดพิมพ์ และเทียนแกะสลัก โดยมีการแบ่งย่อยออกเป็นต้นเทียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ด้วย

ไม่ปรากฎที่แน่ชัดสำหรับรางวัลการประกวดต้นเทียนในอดีต แต่เว็บไซต์ไกด์อุบลมีบันทึกภาพข่าวรายงานการประกวดต้นเทียนพรรษา ตั้งแต่ พ.ศ.2549 จนถึงปีล่าสุด พ.ศ.2562 รวม 14 ปี ย้อนหลัง จึงขอบันทึกไว้เป็นเกียรติประวัติคุ้มวัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ขนาดใหญ่ ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ดังนี้

หอเกียรติยศ-ต้นเทียนอุบล-49.jpg

รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2549
ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ได้แก่ วัดไชยมงคล
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ได้แก่ วัดบูรพาราม

หอเกียรติยศ-ต้นเทียนอุบล-50.jpg

รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2550 
ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ได้แก่ วัดป่าศรีมงคล อ.บุณฑริก
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ได้แก่ วัดศรีประดู่

หอเกียรติยศ-ต้นเทียนอุบล-51.jpg

รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2551
ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ได้แก่ วัดพระธาตุหนองบัว
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ได้แก่ อำเภอนาจะหลวย

หอเกียรติยศ-ต้นเทียนอุบล-52.jpg

รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2552
ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ได้แก่ วัดไชยมงคล
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ได้แก่ วัดบูรพาราม

หอเกียรติยศ-ต้นเทียนอุบล-53.jpg

รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2553
ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ได้แก่ วัดท่าวังหิน
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ได้แก่ วัดเมืองเดช

หอเกียรติยศ-ต้นเทียนอุบล-54.jpg

รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2554 
ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ได้แก่ วัดป่าศรีมงคล อ.บุณฑริก
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ได้แก่ วัดศรีประดู่

หอเกียรติยศ-ต้นเทียนอุบล-55.jpg

รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2555
ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ได้แก่ วัดไชยมงคล
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ได้แก่ วัดมหาวนาราม

หอเกียรติยศ-ต้นเทียนอุบล-56.jpg

รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2556
ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ได้แก่ วัดพระธาตุหนองบัว
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ได้แก่ วัดมหาวนาราม

หอเกียรติยศ-ต้นเทียนอุบล-57.jpg

รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2557
ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ได้แก่ วัดผาสุการาม
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ได้แก่ วัดมหาวนาราม

หอเกียรติยศ-ต้นเทียนอุบล-58.jpg

รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2558
ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ได้แก่ อ.บุณฑริก
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ได้แก่ วัดแจ้ง

หอเกียรติยศ-ต้นเทียนอุบล-59.jpg

รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2559
ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ได้แก่ วัดทุ่งศรีเมือง
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ได้แก่ วัดพลแพน

หอเกียรติยศ-ต้นเทียนอุบล-60.jpg

รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2560
ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ได้แก่ วัดพระธาตุหนองบัว
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ได้แก่ วัดแจ้ง

หอเกียรติยศ-ต้นเทียนอุบล-61.jpg

รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2561
ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ได้แก่ วัดทุ่งศรีเมือง
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ได้แก่ วัดศรีประดู่ 

หอเกียรติยศ-ต้นเทียนอุบล-62.jpg

รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2562
ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ได้แก่ วัดผาสุการาม
ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ได้แก่ วัดศรีประดู่

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511