guideubon

 

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย Dhamma Candle Art 2019

ธรรม-เทียน-ศิลป์-02.jpg

ในช่วงงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชม นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ธรรม เทียน ศิลป์ (Dhamma Candle Art) โดยศิลปินที่มีชื่อเสียงและศิษย์เก่าศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511