guideubon

 

ทำเนียบแชมป์ ต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่ งานแห่เทียนอุบล ในรอบ 13 ปี

ทำเนียบแชมป์ต้นเทียน-งานแห่เทียนอุบล-01.jpg

ไกด์อุบลพาไปดูสถิติย้อนหลัง 13 ปี พ.ศ.2547-พ.ศ.2559 การประกวดต้นเทียนพรรษา งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี ประเภทแกะสลักและติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ มีคุ้มวัดไหนได้แชมป์บ้าง

ต้นเทียนอุบล-2559-วัดทุ่งศรีเมือง.jpg

รางวัลชนะเลิศ 3 ครั้ง ต้นเทียนพรรษา ขนาดใหญ่ ได้แก่

- วัดไชยมงคล รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2549, 2552, 2555
- อ.บุณฑริก รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2550, 2554, 2558
- วัดบูพา รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2548, 2549, 2552
- วัดมหาวนาราม รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2555, 2556, 2557
- วัดศรีประดู่  รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2547, 2550, 2554

ต้นเทียนอุบล-2559-วัดพลแพน.jpg

รางวัลชนะเลิศ 2 ครั้ง ต้นเทียนพรรษา ขนาดใหญ่ ได้แก่

- วัดพระธาตุหนองบัว รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2551, 2556
- อ.เดชอุดม รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2547 และรางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2553

ต้นเทียนพรรษา-วัดแจ้ง.jpg

รางวัลชนะเลิศ 1 ครั้ง ต้นเทียนพรรษา ขนาดใหญ่ ได้แก่

- วัดแจ้ง รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2558
- วัดท่าวังหิน รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2553
- วัดทุ่งศรีเมือง รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2559
- วัดผาสุการาม รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2557
- วัดพลแพน รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2559
- วัดศรีอุบลรัตนาราม รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2548
- อ.นาจะหลวย รางวัลชนะเลิศต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ปี พ.ศ.2551

เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511