guideubon

 

อุบลฯ ปั้นช่างเทียนรุ่นใหม่ จัดแข่งขันแกะสลักเทียนเยาวชน 3 เวที

แข่งขันแกะเทียน-เยาวชนอุบล-05.jpg

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี ดำเนินการจัดต่อเนื่องเป็นเวลานาน ปีนี้ พ.ศ.2560 นับเป็นปีที่ 116 ปีแล้ว นับตั้งแต่กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์ รัชกาลที่ 5 ได้มีดำริให้จัดขึ้น ตลอดเวลาที่ผ่านมา เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี มีการพัฒนามาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเทียนโบราณ เทียนประเภทแกะสลัก และเทียนประเภทติดพิมพ์ เป็นการถ่ายทอดฝีมือจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งในรอบยี่สิบปีที่ผ่านมา ถือเป็นยุคทองของงานแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี เพราะได้เกิดช่างฝีมือรุ่นใหม่ๆ ขึ้นมามากมาย 

แข่งขันแกะเทียน-เยาวชนอุบล-07.jpg

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่คลุกคลีอยู่กับงานเทียนยังมีความเป็นห่วงว่า หากปล่อยให้การสืบทอดฝีมือช่างเทียนเป็นไปลักษณะนี้ อาจมีการขาดช่วงผู้สืบทอดงานเทียนได้ในวันข้างหน้า ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสมศักดิ์ จังตระกุล จึงมีดำริว่า อยากให้มีการจัดแข่งขันแกะสลักเทียนระดับเยาวชนให้มากขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจของเยาวชน ให้รู้สึกรักและหวงแหนในภูมิปัญญาการทำเทียนของบรรพบุรุษ

เป็นเรื่องน่ายินดีว่า องค์กรต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี ต่างขานรับนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด จัดให้มีการแข่งขันแกะสลักเทียนพรรษาระดับเยาวชนขึ้นถึง 3 เวที ได้แก่ เทศบาลนครอุบลราชธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี และสวนสัตว์อุบลราชธานี

แข่งขันแกะเทียน-เยาวชนอุบล-03.jpg

เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดการประกวดการแกะสลักเทียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2560 บริเวณถนนสายเทียน หน้าศาลหลักเมืองอุบลราชธานี

รูปแบบการแข่งขัน นักเรียนทีมละ 3 คน แกะสลักเทียนแผ่น ขนาด 80 ซม. X 120 ซม. หนา 5 ซม. เรื่องทศชาติชาดก

แข่งขันแกะเทียน-เยาวชนอุบล-04.jpg

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี จัดการประกวดแข่งขันแกะสลักเทียน ระดับชั้นอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี

รูปแบบการแข่งขัน ผู้แข่งทีมละ 2 คน แกะสลักเทียนแผ่น ขนาด 100 ซม. X 200 ซม. หนา 15 ซม. เรื่องทศชาติชาดก

แข่งขันแกะเทียน-เยาวชนอุบล-06.jpg

สวนสัตว์อุบลราชธานี  จัดการประกวดแข่งขันแกะสลักเทียน 2 ระดับ ได้แก่

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทีมละ 3 คน แกะสลักเทียนแผ่น ขนาด 50 ซม. X 120 ซม. หัวข้อ ศาสตร์พระราชา

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ทีมละ 3 คน แกะสลักประติมากรรมลอยตัว ขนาด 50X80X100 ซม. หัวข้อ สัตว์หิมพานต์

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511