guideubon

 

เยือนชุมชน คนทำเทียน #2 วัดพระธาตุหนองบัว แชมป์ตลอดกาล

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดพระธาตุหนองบัว-01.jpg

คำว่า "แชมป์ตลอดการ" คงไม่เกินเลยไปที่ไกด์อุบลจะนิยามให้กับ ชุมชนทำเทียน คุ้มวัดพระธาตุหนองบัวครับ เพราะหากปีใดที่วัดพระธาตุหนองบัวส่งต้นเทียนเข้าประกวด ปีนั้นเป็นได้ลุ้นรางวัลชนะเลิศ และน้อยครั้งที่จะผิดหวัง

ชมภาพ เยือนชุมชน คนทำเทียน #2 วัดพระธาตุหนองบัว

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดพระธาตุหนองบัว-05.jpg

เนื่องจากกติกาการประกวดต้นเทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี มีประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาว่า สำหรับต้นเทียนประเภทแกะสลัก หากคุ้มวัดใดได้รางวัลชนะเลิศในปีนั้นๆ จะต้องเก็บรักษาต้นเทียนไว้เพื่อนำมาโชว์ในงานแห่เทียนปีถัดไป นั่นหมายความว่า จะไม่ได้ส่งประกวดนั่นเอง

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดพระธาตุหนองบัว-12.jpg

เหตุใดไกด์อุบลจึงให้สมญานามคุ้มวัดพระธาตุหนองบัวว่า "แชมป์ตลอดกาล" ลองดูสถิตินะครับ วัดพระธาตุหนองบัวเริ่มส่งต้นเทียนเข้าประกวด ประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ ในปี พ.ศ.2531 ก็ได้่รางวัลชนะเลิศในปีนั้น ปีถัดไปนำต้นเทียนออกโชว์ กลับมาส่งประกวดใหม่ปี 2533 ก็ชนะเลิศ และปี 2535 ก็ชนะเลิศอีก ทั้งหมดนี้ อาจด้วยมีพระครูกิตติวัณโณบล เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหนองบัว ซึ่งมีฝีมือทางด้านแกะสลักเทียนพรรษา เป็นหัวหน้าผู้ควบคุม

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดพระธาตุหนองบัว-02.jpg

ภายหลังเมื่อ พระครูกิตติวัณโณบล มรณะภาพลงในปี พ.ศ.2551 ดูเหมือนว่า การทำต้นเทียนพรรษาของคุ้มวัดพระธาตุหนองบัวซวดเซเล็กน้อย ได้รางวัลชนะเลิศ ประเภทต้นเทียนแกะสลักขนาดใหญ่ ปี 2551 และครั้งล่าสุดในปี พ.ศ.2556

เยือนชุมชน-คนทำเทียน-วัดพระธาตุหนองบัว-03.jpg

สำหรับการจัดทำต้นเทียนพรรษาในปี พ.ศ.2559 นี้ มีนายสุดสาคร หวังดี เป็นหัวหน้าช่างครับ เรามาลุ้นกันว่า การประกวด้นเทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2559 ประเภทต้นเทียนแกะสลัก ขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศจะกลับมาอยู่กับคุ้มวัดพระธาตุหนองบัวอีกหรือไม่

ชมภาพ เยือนชุมชน คนทำเทียน #2 วัดพระธาตุหนองบัว

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511