guideubon

 

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลในงานแห่เทียน 2559

งานแห่เทียน-อุบล-บวงสรวงศาลหลักเมือง-01.jpg

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ที่บริเวณศาลหลักเมืองอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมในพิธี เพื่อให้การจัดงานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559 เกิดความเป็นสิริมงคล และให้การจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษาในปีนี้ เกิดความราบรื่น

งานแห่เทียน-อุบล-บวงสรวงศาลหลักเมือง-01.jpg

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ทำพิธีผูกผ้าแพรสามสี และคล้องมาลัยหลักเมือง พร้อมทั้ง ประกอบพิธีพราหมณ์ ถวายเครื่องบวงสรวงสังเวย ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ

งานแห่เทียน-อุบล-บวงสรวงศาลหลักเมือง-03.jpg

สำหรับพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี ถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ก่อนงานแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อความเป็น สิริมงคลของบ้านเมือง และรำลึกถึงพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) เจ้าเมืองคนแรกจังหวัดอุบลราชธานี และบรรพบุรุษ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี อันเก่าแก่และดีงามของชาวอุบลราชธานี ให้สืบทอดแก่อนุชนรุ่นหลัง เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไป

ติดตามข้อมูลงานแห่เทียนอุบล 2559 ได้ที่ http://www.ubonguide.com/2.0/candlefestival/

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511