guideubon

 

พร้อมแล้ว!! อุบลฯ จัดแถลงข่าวการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

แถลงข่าว-งานแห่เทียน-อุบล-02.jpg

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และนายนพรัตน์ กอกหวาน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559 ต่อสื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานี ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวการจัดงานแห่เทียนอุบล 2559

แถลงข่าว-งานแห่เทียน-อุบล-10.jpg

การจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ได้กล่าวถึงความพร้อมในการจัด งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2559 และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จาก 4 ภาค ระหว่างวันที่ 1-22 กรกฎาคม 2559 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวการจัดงานแห่เทียนอุบล 2559

แถลงข่าว-งานแห่เทียน-อุบล-01.jpg

การเตรียมจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุนงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เช่น การจัดกิจกรรมเพลินหัตถศิลป์ ถิ่นคนทำเทียน การเยือนชุมชนคนทำเทียน ถนนสายธรรม-ถนนสายเทียน พิธีเปิดเทศกาลงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาและขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา การประกวดสาวงามเทียนพรรษาและงานพาแลง การประกวดต้นเทียนพรรษา ทั้งประเภทติดพิมพ์ แกะสลัก และเทียนโบราณ การแสดงประกอบแสง เสียง ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน งานมหัศจรรย์เทียนพรรษา Miracle of candle ประติมากรรมเทียนหอมสีขาวแห่งเดียวในอีสาน เทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติจากศิลปินต่างประเทศ

แถลงข่าว-งานแห่เทียน-อุบล-08.jpg

สำหรับงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานีในปีนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 115 ทางจังหวัดฯ จึงได้จัดทำขบวนต้นเทียนพรรษายาวที่สุดในโลก เพื่อสร้างสีสันและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมงานประเพณีแห่เทียนที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในปีนี้ ซึ่งขบวนต้นเทียนดังกล่าวมีความยาวถึง 40 เมตร ประกอบด้วยต้นเทียน 4 ขบวนๆ ละ 10 เมตร ผูกร้อยเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาต่อเนื่องกัน 4 ตอน ได้แก่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพานควบคุมดูแลโดย พระครูอุบลคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเลียบ มีนายพุทธิศักดิ์ ภาดี เป็นหัวหน้าช่าง

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวการจัดงานแห่เทียนอุบล 2559

แถลงข่าว-งานแห่เทียน-อุบล-05.jpg

นอกจากนี้ วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 ชมขบวนแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน และในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ชมขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2559 พร้อมขบวนนางรำสวยงามจากชุมชน และอำเภอต่าง ๆ รวมถึงยังมีหน่วยงานภาคเอกชนที่ร่วมจัดกิจกรรมในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาและกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวการจัดงานแห่เทียนอุบล 2559

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511