guideubon

 

สถานีโทรทัศน์ MCOT ถ่ายทอดสด งานแห่เทียนอุบล 2560

mcot-งานแห่เทียน-อุบล-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-9 กรกฎาคม 2560 โดยกำหนดให้มีพิธีเปิดงานและปล่อยขบวนแห่ต้นเทียนพรรษา ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 และเพื่อให้ประชาชนทีสนใจได้รับชมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอย่างทั่วถึง จึงจัดให้มีการถ่ายทอดสด ทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล MCOT SD ช่อง 14 ระหว่าวเวลา 09.00-10.00 น. (1 ชั่วโมง)

mcot-งานแห่เทียน-อุบล-03.jpg

นอกจากนี้ ทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HD ยังได้กำหนดการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ด้วยตัววิ่งข่าวประชาสัมพันธ์ 10 ครั้ง / รายงานข่าวเที่ยง รายงานข่าวค่ำ ทาง MCOT HD ช่อง 30 จำนวน 2 ครั้ง และออนไลน์ Facebook Live ทาง Facebook สำนักข่าวไทย ความยาว 30 นาที

mcot-งานแห่เทียน-อุบล-02.jpg

สำหรับพิธีเปิดงานและขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ MCOT แล้ว ทาง สวท.อุบลราชธานี ยังจัดให้มีการถ่ายทอดเสียง ระบบ FM 98.5 MHz เป็นแม่ข่ายผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุประชารัฐ และถ่ายทอดสดผ่านระบบ Facebook Live ตั้งแต่เริ่มพิธีเปิดจนถึงต้นเทียนขบวนสุดท้ายอีกด้วย

เรียบเรีบงข่าวโดย ไกด์อุบล

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511