guideubon

 

มีเทียนมาโชว์... อุบลฯ ประชาสัมพันธ์งานแห่เทียนที่สนามบินดอนเมือง

งานแห่เทียน-อุบล-ดอนเมือง-01.jpg

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการออกบูธ ประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาปีที่ 115 จังหวัดอุบลราชธานี ที่อาคารผู้โดยสารขาออก (อาคาร 2) ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

งานแห่เทียน-อุบล-ดอนเมือง-02.jpg

สำหรับบู้ธประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี จัดขึ้นที่บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก (อาคาร 2 Row 15) ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2559 โดยมีกิจกรรมพิเศษ ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจ ได้เข้าถึงจิตวิญญาณของคนทำเทียนชาวอุบลฯ ด้วยการร่วมแกะเทียนแบบติดพิมพ์ วัละ 5 รอบ ได้แก่ เวลา 09.00 / 11.00 / 13.00 / 15.00 /และ 17.00 น.

งานแห่เทียน-อุบล-ดอนเมือง-03.jpg

โดยพิธีเปิดบู้ธเมื่อเวลา 09.00 น. ได้รับเกียรติจาก "นกยูง" นางสาวชนิตา จันทเนตร มิสแกรนด์อุบลราชธานี โชว์ชุดไทยที่ตกแต่งด้วยเทียนหอม ให้สมกับที่จังหวัดอุบลราชธานีได้ชื่อว่า เป็นเมืองแห่งเทียน

งานแห่เทียน-อุบล-ดอนเมือง-04.jpg

ขอเชิญนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ร่วมแกะเทียนพรรษา พร้อมรับของที่ระลึกได้ที่บู้ธกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก (อาคาร 2 Row 15) ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2559 นี้

งานแห่เทียน-อุบล-ดอนเมือง-10.jpg

งานแห่เทียน-อุบล-ดอนเมือง-05.jpg

งานแห่เทียน-อุบล-ดอนเมือง-06.jpg

งานแห่เทียน-อุบล-ดอนเมือง-11.jpg

งานแห่เทียน-อุบล-ดอนเมือง-07.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511