guideubon

 

อุบลฯ จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา วิถีใหม่ ให้เข้าชมรอบละ 2.5 พันคน

งานแห่เทียน-วิถีใหม่-01.jpg

การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ส่งผลให้การจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ต้องปรับรูปแบบการจัดงานใหม่ โดยไม่มีการจัดขบวนแห่ แต่ยังคงจัดงานเพื่อสืบสานประเพณีดั้งเดิม ภายใต้ชื่องาน “อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น” ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี

โดยจะเป็นการจัดงานในรูปแบบ NEW NORMAL หรือวิถีใหม่ กล่าวคือ มีการจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน จำนวนรอบละ 2,500 คน วันละ 3 รอบ ผู้เข้าชมงานต้องสวมหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และต้องสแกน QR Code ไทยชนะ เข้างาน

สำหรับการจัดกิจกรรมภายในงานบริเวณทุ่งศรีเมือง กำหนดให้มีผู้เข้าร่วมงานได้วันละ 3 รอบ รอบละประมาณ 3 ชั่วโมง ได้แก่ เวลา 10.00-13.00 น. / เวลา 14.00-17.00 น. และเวลา 18.00-22.00 น. จำกัดจำนวนรอบละ 2,500 คน มาจากผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 2,000 คน และลงทะเบียนหน้างาน (walk in) จำนวน 500 คน

ร่วมเป็นตัวอย่างการท่องเที่ยวงานประเพณีในรูปแบบใหม่ ในงานแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าชมงานฯ ในรูปแบบ New Normal เพื่อความปลอดภัยจากโรค covid-19 ตามมาตราการของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานและ Social Distancing  สามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์เข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ www.thailandfestival.org/งานเทียนพรรษาอุบลราชธานี2563

วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้า
- สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2563
- เข้า Link www.thailandfestival.org/งานเทียนพรรษาอุบลราชธานี2563
- เลือกรอบเข้าชมงาน

งานแห่เทียน-วิถีใหม่-03.jpg

เมื่อถึงวันเข้าชมงาน ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

งานแห่เทียน-วิถีใหม่-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511