guideubon

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เฝ้ารับประทานเทียนพรรษา ปี 2559

เทียนพรรษาพระราชทาน-อุบล-01.jpg

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จออก ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้..... นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ เฝ้ารับประทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา ที่วัดศรีอุบลรัตนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ขอบคุณคลิปจาก สำนักข่าวไทย อสมท

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511