guideubon

 

รับสมัครแข่งขันแกะเทียนระดับชั้น ม.1-6 งานแห่เทียนอุบล 2560

แข่งขันแกะเทียน-เยาวชนอุบล-01.jpg

ขอเชิญชมและร่วมแข่งขัน การประกวดการแกะเทียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานถนนสายเทียน หน้าศาลหลักเมืองอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00-20.00 น.

แข่งขันแกะเทียน-เยาวชนอุบล-03.jpg

เกณฑ์การแข่งขัน

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

2. โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดได้ 1 ทีมทีมละ 3 คน

3. คณะกรรมการจัดการประกวด ได้จัดเตรียมเทียนแผ่น ขนาดความหนา 5 เซนติเมตร กว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร ให้ทีมละ 1 แผ่น ส่วนเครื่องมือแกะและอุปกรณ์ตามความถนัด ให้เตรียมมาเอง

4. กำหนดระยะเวลาแข่งขัน ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 น. ถึง 20.00 น.

5 เนื้อหาของภาพที่จะใช้แกะประกวด คือ ทศชาติชาดก

6. เกณฑ์การตัดสินผลงานประกอบด้วย

6.1 เทคนิคความสามารถและทักษะการแกะเทียน
6.2 ความสมบูรณ์ของผลงานตามหัวข้อชาดกที่เลือกประกวด
6.3 ความคิดสร้างสรรค์ความประณีตสวยงามของผลงาน

7. รางวัลการประกวดประกอบด้วย

- รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 6000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
- รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
- สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้รับรางวัล ทางเทศบาลนครฯ มอบทุนบำรุงทีม ทีมละ 1,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี (รับสมัครจำนวน 10 ทีมเท่านั้น)

แข่งขันแกะเทียน-เยาวชนอุบล-04.jpg

แข่งขันแกะเทียน-เยาวชนอุบล-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511