guideubon

 

หอการค้าอุบล นำจัด Big Cleaning Day ต้อนรับงานแห่เทียน

Big-Cleaning-Day-งานแห่เทียน-อุบล-03.jpg

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการหอการค้า ที่ปรึกษาหอการค้า ตลอดจนกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ อาทิ เทศบาลนครอุบลฯ , วัฒนธรรมจังหวัด , พระพุทธศาสนาจังหวัด , หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ เพื่อระดมความเห็นในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อต้อนรับงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 กรกฎาคม 2560 นี้

Big-Cleaning-Day-งานแห่เทียน-อุบล-01.jpg

นายสมชาติ พงคพนาไกร กล่าวว่า การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บ้านเมืองของเราสะอาดน่าอยู่ ชูความเป็น " เมืองธรรม เมืองเทียน" ของ จังหวัดอุบลราชธานี โดยกิจกรรมทำความสะอาด จะเน้นไปที่ การรณรงค์ทำความสะอาดหน้า ห้างฯ ร้าน บ้านเรือน ตลอดแนวถนนเส้นทางที่มีการแห่เทียน และทำความสะอาดที่วัดต่างๆ โดยเฉพาะวัดที่มีการทำเทียนและจะมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก คาดว่าจะจัดขึ้นประมาณวันที่ 27  มิถุนายน 2560 นี้ 

Big-Cleaning-Day-งานแห่เทียน-อุบล-02.jpg

สำหรับวัดที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายการจัด Big Cleaning Day จะเป็นวัดที่มีการจัดทำต้นเทียนพรรษา ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมจำนวนมาก อาทิ

- วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
- วัดศรีอุบลรัตนาราม
- วัดไชยมงคล
- วัดสุทัศนาราม
- วัดทุ่งศรีเมือง
- วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย)
- วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)
- วัดปทุมมาลัย
- วัดศรีประดู่
- วัดบูรพาราม
- วัดพลแพน
- วัดพระธาตุหนองบัว

ประธานหอการค้าอุบลฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในครั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจจากพี่น้องประชาชนชาวอุบลฯ ทั้งด้านแรงกายการลงมือทำความสะอาด และแรงใจในการสนับสนุนด้านอื่นๆ เช่น ผู้ร่วมทำโรงทาน เพื่อจัดหาน้ำดื่ม ข้าวหม้อ แกงหม้อ มาร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันแก่ผู้ทำกิจกรรมในวัด ผู้สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน้าวัด โดยสามารถติดต่อได้ที่ หอการค้าจังหวัดอุบลฯ โทร. 081-5484877 คุณเปิ้ล

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511