guideubon

 

เปิดบ้านคำปุน แหล่งผลิตผ้าไหมทอมือขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลฯ ปี 2559

เปิดบ้านคำปุน-ผ้าไหมทอมือ-อุบล-03.jpg

บ้านคำปุน อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี แหล่งผลิตและอนุรักษ์ผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง เปิดบ้านให้ผู้มาเยือนได้ชื่นชมศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง ที่บ้านคำปุนได้สืบสานอนุรักษ์มายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม ผ้าโบราณที่สูงค่า กรรมวิธีการผลิต ผ้าทอพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบ้านคำปุนและงานศิลปด้านอื่นๆ อีกมากมาย

ภาพงานนิทรรศการ เปิดบ้านคำปุน ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559 

เปิดบ้านคำปุน-ผ้าไหมทอมือ-อุบล-13.jpg

บ้านคำปุน อยู่ภายในบริเวณอาคารแบบไทยอีสาน เป็นทั้งแหล่งผลิตและแหล่งเรียนรู้ถึงกระบวนการถักทอผ้าไหมของไทยที่ สั่งสมมานานปี เพื่อสืบสานภูมิปัญญาตั้งเดิมของท้องถิ่น โดยมีผู้ให้ความรู้แก่ช่างทอในปัจจุบันคือ นางคำปุน ศรีใส ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์-ถักทอ พ.ศ.2537 และบุตรชาย คือ นาย มีชัย แต้สุจริยา ศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2544 ทั้งยังเป็นผู้คิดค้นและออกแบบผ้าลายกาบบัว ผ้าเอกลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนบ้านคำปุนยังเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัว “ บ้านคำปุน ” อีกด้วย

ภาพงานนิทรรศการ เปิดบ้านคำปุน ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559 

เปิดบ้านคำปุน-ผ้าไหมทอมือ-อุบล-08.jpg

สำหรับงานนิทรรศการบ้านคำปุน ปี พ.ศ.2559 นี้ จัดเป็นครั้งที่ 18 แล้ว โดยบ้านคำปุน และกลุ่มมูนเมือง กำหนดเปิดบ้านคำปุน วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2559 เป็นการนำเสนอและสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของเมืองอุบล และจะหารายได้ (ค่าเข้าชมท่านละ 100 บาท) ซึ่งไม่หักค่าใช้จ่าย ไปเป็นทุนสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ศรีอุบลรัตนาราม และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปเป็นทุนแก่เด็กนักเรียนผู้ขาดแคลน หรือสาธารณะกุศล ตามความเหมาะสม

เปิดบ้านคำปุน-ผ้าไหมทอมือ-อุบล-14.jpg

อนึ่ง การจัดงานเปิดบ้านคำปุน ในปีที่ผ่านมา พ.ศ.2558 มีรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชม เงินสมทบจากผู้บริจาค และพนังานบริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) รวมทั้งรายได้จากการจำหน่ายเค้ก-ไอศกรีม และอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 362,260 บาท นำไปใช้เพื่อสาธารณะกุศล ดังนี้

1. วัดป่าอภัยคีรี สหรัฐอเมริกา จำนวน 50,000 บาท
2. วัดหลวง อุบลราชธานี จำนวน 30,000 บาท
3. วัดศรีอุบลรัตนาราม อุบลราชธานี จำนวน 62,260 บาท
4. วัดท่าข้าม ศรีดอนชัย เชียงราย จำนวน 30,000 บาท
5. สำนักสงฆ์โพธิภาวนาวัน อุบลราชธานี จำนวน 50,000 บาท
6. โรงเรียนบ้านหนองบ่อ อุบลราชธานี จำนวน 30,000 บาท
7. โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ อุบลราชธานี จำนวน 30,000 บาท
8. โรงเรียนวารินชำราบ อุบลราชธานี จำนวน 30,000 บาท
9. อุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จำนวน 50,000 บาท

ภาพงานนิทรรศการ เปิดบ้านคำปุน ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559 

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511