guideubon

 

เปิดบ้านคำปุน ตำนานผ้าไหมทอมือ เรืองชื่อเมืองอุบลฯ

เปิดบ้านคำปุน-อุบล-02.jpg

บ้านทรงไทยอีสานประยุกต์หลังงาม ที่ อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี นามว่า “บ้านคำปุน” โดยปกติจะเปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าไปเยี่ยมชม กิจการทอผ้าไหมทอมือ แบบอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน เพียง 3 วัน ในช่วงเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาของทุกปี เท่านั้น

บ้านคำปุน-ผ้าไหม-อุบล-08.jpg

บ้านคำปุน เป็นทั้งแหล่งผลิตและแหล่งเรียนรู้ถึงกระบวนการถักทอผ้าไหมของไทยที่ สั่งสมมานานปี เพื่อสืบสานภูมิปัญญาตั้งเดิมของท้องถิ่น โดยมีผู้ให้ความรู้แก่ช่างทอในปัจจุบันคือ นางคำปุน ศรีใส ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์-ถักทอ พ.ศ.2537 ศิลปินแห่งชาติ (หัตศิลป์-ถักทอ) ประจำปี 2561 และบุตรชาย คือ นาย มีชัย แต้สุจริยา ศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2544 ทั้งยังเป็นผู้คิดค้นและออกแบบผ้าลายกาบบัว ผ้าเอกลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนบ้านคำปุนยังเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัว “ บ้านคำปุน ” อีกด้วย

บ้านคำปุน-ผ้าไหม-อุบล-02.jpg

ภายในบ้านคำปุน ประกอบด้วยกลุ่มอาคารในแบบสถาปัตยกรรมไทยอีสานประยุกต์ ได้แก่ หอพระธาตุพิพิธภัณฑ์หอไตร และเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ ที่ศิลปินระดับชาติบรรจงแกะสลักด้วยหินอย่างวิจิตร

เปิดบ้านคำปุน-อุบล-03.jpg

การเยี่ยมชมบ้านคำปุน แบ่ง เป็น 2 พื้นที่หลัก คือ พื้นที่แรก โรงทอผ้าไหมครบวงจร ซึ่งเป็นสถานที่จัดนิทรรศการบ้านคำปุน แสดงความงามของศิปกรรมผ้าทอมือแบบเมืองอุบลฯ 

คำปุนมิวเซียม-อุบล-02.jpg

ส่วนที่ 2 คือ คำปุน คาเฟ่ และอาคารพิพิธภัณฑ์หลังใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ติดกัน ด้านขวามือของบ้านคำปุน เปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเรื่องถักทอมาเยี่ยมชมได้ทุุกวัน 

เปิดบ้านคำปุน-อุบล-09.jpg

สำหรับงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี ปี 2562 นี้ บ้านคำปุน เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมเป็นปีที่ 21 ในวันที่ 15-17 กรกฏาคม 2562 บัตรเข้าชมท่านละ 100 บาท ไม่หักค่าใช้จ่าย!! เพื่อเป็นทุนสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ศรีอุบลรัตนาราม และนำรายได้ส่วนหนึ่งไปเป็นทุนแก่นักเรียนผู้ขาดแคลน หรือสาธารณะกุศลตามความเหมาะสม

เปิดบ้านคำปุน-อุบล-04.jpg

เปิดบ้านคำปุน-อุบล-05.jpg

เปิดบ้านคำปุน-อุบล-06.jpg

เปิดบ้านคำปุน-อุบล-07.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511