guideubon

 

เปิดบ้านคำปุน เทศกาลแห่เทียนพรรษาอุบลฯ 13-15 ก.ค.65

เปิดบ้านคำปุน-งานแห่เทียน65-01.jpg

บ้านคำปุน แหล่งผลิตผ้าไหมทอมือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตั้งอยู่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางวัฒนธรรมด้านการทอผ้าไหม ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี

บ้านคำปุน นอกจากจะเป็นโรงงานทอผ้าไหมแล้ว ยังเป็นบ้านพักส่วนตัวด้วย จึงเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชมเพียงปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาฯ ของทุกปี ครั้งละประมาณ 3 วัน โดยมีการเก็บค่าเข้าชมคนละ 100 บาท รายได้ทั้งหมดเพื่อสมทบทุนพิพิธภัณฑ์ศรีอุบลรัตนาราม ให้ทุนการศึกษาและอาหารกลางวันนักเรียนผู้ขาคแคลน รายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย ย้ำ!! ไม่หักค่าใช้จ่าย

สำหรับปี พ.ศ.2565 นี้ บ้านคำปุนและกลุ่มมูนเมือง มีความยินดีต้อนรับท่านเข้าชมการทอผ้าไหมและนิทรรศการต่างๆ เป็นครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 13-14-15 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-17.00 น. โดยท่านจะได้ชมความงามของผ้าไหมทอมืออันลือชื่อ และกิจกรรมเสริมต่างๆ ดังนี้

- นิทรรศการผ้าทอ
ผลงานของ คุณแม่คำปุน ศรีใส ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2561 สาขาทัศนศิลปั  (ประณีตศิลป์-ทอผ้า)
- ชมการทอผ้าเมืองอุบล และตำนานผ้ากาบบัว 
วิทยากร คุณเบญจ สุมาลัย / ผศ.บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัคน์
- ชมนิทรรศการ "การออกแบบ กับผ้าของศิลปินแห่งชาติ"
ผลงาน นายมีชัย แต้สุจริยา ศิลปีนแห่งชาติประจำปี 2564 สาขาทัศนศิลป์ (ทอผ้า)
- สาริตดอกผึ้ง ตันผึ้ง และปราสาทผึ้ง
อนุเคราะห์โดย คุณสุทัศน์-คุณแอนนา ตั้งเทวาประสิทธิ์
- ชมผลงานการจัดดอกไม้
ของเจ้านางนวลดอง ทองรินทร์ สุพรรณ และรุ่งจิต สารสิทธิ
- การขับกล่อมดนตรีไทย โดยชมรมอุบลรักษ์ดนตรีไทย
- วงกันครีม (น้ำผึ้ง เมืองสุรินทร์)
- การแสดงของคณะฟ้อนกลองตุ้ม บ้านหนองบ่อ

เปิดบ้านคำปุน-ผ้าไหมทอมือ-อุบล-08.jpg

เปิดบ้านคำปุน-ปีสุดท้าย-03.jpg

เปิดบ้านคำปุน-ปีสุดท้าย-07.jpg

เปิดบ้านคำปุน-ปีสุดท้าย-08.jpg

เปิดบ้านคำปุน-ปีสุดท้าย-09.jpg

เปิดบ้านคำปุน-ปีสุดท้าย-10.jpg

เปิดบ้านคำปุน-ปีสุดท้าย-19.jpg

เปิดบ้านคำปุน-ปีสุดท้าย-06.jpg

เปิดบ้านคำปุน-อุบล-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511