guideubon

 

น้องเกมส์ น.ศ.อาชีวะอุบลฯ ขึ้นแท่นช่างเทียนรุ่นใหม่

อัฐกร-แก้วหาวงศ์-01.jpg

น้องเกมส์ นายอัฐกร แก้วหาวงศ์ นักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ขึ้นแท่นช่างเทียนมืออาชีพได้อย่างเต็มตัว สามารถนำชุมชนวัดแสนสุข คว้าถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานประเพณีแห่เที่ยนเข้าพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2562 "118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชา ขวัญแผ่นดิน"

อัฐกร-แก้วหาวงศ์-02.jpg

นายอัฐกร แก้วหาวงศ์ น้องเกมส์ เยาวชนอายุ 19 ปี พื้นเพเป็นชาวอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี มุ่งสานฝันอยากเป็นศิลปิน เอาดีงานด้านศิลปกรรม ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับ ปวส.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สร้างผลงานยอดเยี่ยม ดีกรีรองแชมป์แกะสลักหิมะนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2562

น้องเกมส์ ลงพื้นที่จิตอาสานำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ด้านอาชีวศึกษา มาบูรณาการหล่อหลอมแสดงศักยภาพสืบสานงานศิลป์อันทรงคุณค่า ด้วยการออกแบบและแกะสลักเทียนพรรษา ให้กับวัดแสนสุข อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี “ 118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชา ขวัญแผ่นดิน” ขึ้นแท่นช่างเทียนมืออาชีพได้อย่างเต็มตัว สามารถนำชุมชนวัดแสนสุข คว้าถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินสด 40,000 บาท จากการรังสรรค์ผลงานการแกะสลักเทียนพรรษา ประเภทต้นเทียนขนาดเล็ก ได้สำเร็จ นับเป็นการทำงานในฐานะช่างเทียนเมืองอุบลฯเป็นครั้งแรกของชีวิต เริ่มจากการออกแบบและเป็นผู้นำในการแกะสลักต้นเทียนเพื่อบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติพระเวสสันดรชาดกบวกกับจินตนาการของตนเองอย่างล้ำเลิศ โดยมีครูสุระชาติ พละศักดิ์ หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ เป็นครูที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด

อัฐกร-แก้วหาวงศ์-05.jpg

ด้านหน้าต้นเทียน จัดทำเป็นพระวิษณุกรรม ท่านเป็นผู้สร้างอาศรมให้แก่พระโพธิสัตว์หลายพระองค์รวมถึงพระเวสสันดร (ก่อนที่จะอุบัติเป็นพระพุทธเจ้า) ส่วนกลางของขบวนเทียนจัดทำเป็นกัณฑ์ชูชกมีนางอมิตตาเป็นภรรยา และส่วนท้ายของขบวนจัดทำเป็นกรรณสักบรรรพ์ตอนที่ว่าด้วย พระอินทร์ คือ ท้าวโกสินทร์สักรินทร์เทวราช ผู้เป็นจอมเทพบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ การทำความดี แม้ไม่มีคนเห็น แต่เทพยดาอารักษ์ย่อมรู้ ย่อมเห็น 

อัฐกร-แก้วหาวงศ์-04.jpg

นายอัฐกร แก้วหาวงศ์ น้องเกมส์ เปิดใจเล่าประสบการณ์อันภาคภูมิใจในครั้งนี้ว่า เป็นการทำงานด้วยแรงกาย แรงใจ ทุมเทอย่างสุดความสามารถ ตนและเพื่อนร่วมทีม ใช้ชื่อว่า “ช่างเทียนมีดคัตเตอร์” ทำงานใช้ชีวิตอยู่ที่วัดแสนสุข อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กิน นอน ที่นี่ เป็นระยะเวลาร่วม 5 เดือนเศษ ก่อนที่ภารกิจอันสำคัญจะสำเร็จลุล่วงด้วยดี ยิ่งช่วง 3 สัปดาห์หลังของงานจะเริ่ม ทีมงานทุกคนทำงานจนสว่างทุกคืน เพื่อเร่งผลงานให้สำเร็จทันเวลา ด้วยความหวัง ความฝันในวัยเด็กอยากเป็นช่างแกะเทียน สืบสานตำนานเทียนพรรษาเมืองอุบลฯจากรุ่นสู่รุ่น

อัฐกร-แก้วหาวงศ์-03.jpg

น้องเกมส์  จึงได้ขอโอกาสจาก นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คณะครูคณะวิชาศิลปกรรม เจ้าอาวาสวัดแสนสุข และชาวบ้านชุมชนวัดแสนสุข ได้โชว์ศักยภาพการเป็นช่างเทียนมืออาชีพจากรั้วอาชีวศึกษา พร้อมกับได้รับโอกาสอันดีที่สายการบินไทยสมายล์ สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำครั้งนี้ด้วย นับเป็นก้าวแรกของการทำงานที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำงานชิ้นใหญ่ที่ต้องแบกความรับผิดชอบ เกินกว่าอายุของตน ทั้งนี้ เมื่อได้รับโอกาสที่ดีเช่นนี้แล้ว ก็ต้องทำออกมาให้ดีที่สุด ทั้งการออกแบบผลงาน แนวคิด การแกะสลักต้นเทียนทั้งหมดตนจะเป็นผู้นำในการจัดทำทั้งสิ้น โดยมีเพื่อนและเณรของวัดแสนสุขเป็นทีมงานร่วมด้วย

อัฐกร-แก้วหาวงศ์-06.jpg

อุปสรรคมีบ้างแต่ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดี จนมีวันนี้ได้ วันที่ผมมีความภาคภูมิใจอย่างที่สุด ที่ก้าวแรกของการทำงานก็สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นำชื่อเสียงมาสู่วัดแสนสุข และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อัฐกร-แก้วหาวงศ์-07.jpg

จากนี้ต่อไป ผมตั้งปณิธานของตนว่า อนาคตผมจะเป็นช่างเทียน และศิลปินรังสรรค์ผลงานด้านศิลปกรรม คอยสืบสาน รักษา และต่อยอด งานศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติอันทรงคุณค่า เจริญรอยตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 สืบไปจนกว่าชีวิตตจะหาไม่ อัฐกร แก้วหาวงศ์ หรือน้องเกมส์ กล่าว

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511