guideubon

 

ม.อุบลฯ ใช้เทคโนโลยี AR โชว์ลายเทียน 3 มิติ

AR-ลายเทียน3มิติ-อุบล-01.jpg

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำ “หนังสือ AR ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี” เมื่อใช้กล้องมือถือส่องไปยังรูปภาพ (มาร์คเกอร์) ที่กำหนดไว้ในหนังสือ ก็จะปรากฏภาพเทียนพรรษาแบบ 3 มิติขึ้น นักท่องเที่ยวสามารถโหลด app หนังสือ และวีดีโอ ได้ที่ป้ายซึ่งติดตั้งตามคุ้มวัดที่ทำต้นเทียนพรรษา 10 คุ้มวัด

AR-ลายเทียน3มิติ-อุบล-02.jpg

ดร.สมปอง เวฬุวนาธร อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวหน้าโครงการจัดทำหนังสือฯ กล่าวว่า “หนังสือ AR ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี” เป็นหนังสือที่รวบรวมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ที่ถือว่าเป็นประเพณีที่มีความสำคัญยิ่งของจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่และทันสมัย โดยหนังสือเล่มนี้ จะใช้ควบคู่กับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตที่เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที่ติดตั้งโปรแกรม “3D Ubon Candle AR Book” ไว้แล้ว ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว ได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sciubu.Waxbook เมื่อใช้กล้องมือถือส่องไปยังรูปภาพ (มาร์คเกอร์) ที่กำหนดไว้ในหนังสือ ก็จะปรากฏภาพเทียนพรรษาแบบ 3 มิติขึ้น

ในฐานะหัวหน้าโครงการและเป็นผู้จัดทำหนังสือหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “หนังสือ AR ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี” จะเป็นอีกสื่อหนึ่งที่มีเทคนิคการนำเสนอรูปแบบใหม่ ที่ทันสมัย และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ในช่วงงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ได้จัดทำป้ายไวนิลติดตั้งไว้ที่ชุมชนทำต้นเทียนจำนวน 10 คุ้มวัด นักท่องเที่ยวสามารถเอามือถือไปอ่าน QR Code ส่องภาพเทียนพรรษา 3 มิติได้แล้ว

AR-ลายเทียน3มิติ-อุบล-04.jpg

สำหรับ “หนังสือ AR ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี” ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511