guideubon

 

ผลการประกวดต้นเทียนโบราณ ของ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ

เทียนโบราณ-พิบูลมังสาหาร-งานแห่เทียน-05.jpg

วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ตรงกับวันอาสาฬหบูชา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการแห่เทียนพรรษาโบราณ หนึ่งเดียวในโลก ซึ่งมีเอกลักษณ์สวยงามโดดเด่น พร้อมทั้งมีขบวนรำเซิ้งแห่ไปรอบตัวเมือง ถวายเป็นพุทธบูชาและแฝงไปด้วยความสนุกสนานตามแบบฉบับของคนอีสาน

เทียนโบราณ-พิบูลมังสาหาร-งานแห่เทียน-01.jpg

ความสวยงามของขบวนแห่เทียนพรรษาโบราณ นำขบวนโดยเทียนโบราณตัวแทนของอำเภอพิบูลมังสาหาร ซึ่งประดิษฐ์เป็นรูปพญาครุฑยุทธนาค และมีขบวนรำเซิ้ง และการแสดงวิถีชีวิตของชาวพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ซึ่งมีการจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ที่บริเวณลานสวนสาธารณะแก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โดยนายไพศาล ปิตาพา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยชาวพิบูลมังสาหาร ได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาโบราณหนึ่งเดียวในโลก ชิงถ้วยประทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี

เทียนโบราณ-พิบูลมังสาหาร-งานแห่เทียน-02.jpg

 

สำหรับปี 2558 นี้ มีต้นเทียนโบราณเข้าร่วมประกวด 8 ต้นด้วยกัน ซึ่งต้นเทียนโบราณแต่ละต้น ทำจากการนำเทียนไขเล่มเล็ก มามัดรวมเป็นต้นเทียน และองค์ประกอบของต้นเทียนนั้น ประดิษฐ์ตกแต่งเป็นรูปสัตว์ในวรรณคดี โดยใช้ใบตองสีเขียวสด ใบจากสีขาวนวล และพืชผักผลไม้ ซึ่งได้มีการตกแต่งอย่างสวยงามวิจิตรอลังการ อวดโฉมแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าชมขบวนแห่ 

ผลการประกวดต้นเทียนโบราณ ของอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ต้นเทียนจากวัดหลวง ซึ่งต้นเทียนของวัดหลวงนั้น เป็นเทียนโบราณสูงกว่า 2 เมตร ต้นเทียนประดิษฐ์ด้วยใบตอง และใบจาก เป็นรูปของนางจินตรา ประนมมือ อัญเชิญพระพุทธรูปปางนาคปรก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของ คุ้มวัดสระแก้ว ในรูปของพญานาค และพญาคชสีห์

รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ คุ้มวัดสวนสวรรค์ เป็นรูปของหงส์ อัญเชิญพระพุทธรูป พร้อมด้วยกงล้อธรรมจักร

นอกจากนี้ ยังมีขบวนเทียนโบราณจากองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ และองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี พร้อมด้วยขบวนแห่ที่สวยงามจากทั้ง 6 คุ้มวัด

ภาพ/ข่าว โดย Patiphat Khemthit NBT UBON

เทียนโบราณ-พิบูลมังสาหาร-งานแห่เทียน-04.jpg

เทียนโบราณ-พิบูลมังสาหาร-งานแห่เทียน-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511