guideubon

 

เทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ถึงจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว

เทียนพรรษาพระราชทาน งานแห่เทียน อุบล 1.jpg
 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.35 น. ณ ท่าอากาศนานาชาติอุบลราชธานี นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พลตรีนิรุทธ เกตุสิริ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 นำหัวหน้าส่วนราชการ ทำพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานแก่จังหวัดอุบลราชธานี ลงจากเครื่องบินสายการบินไทยสมายด์ แล้วอัญเชิญ ขึ้นรถบุษบก และรถบุพผาชาติ เพื่อนำไปประดิษฐาน ยังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ร่วมในพิธี
 
เทียนพรรษาพระราชทาน งานแห่เทียน อุบล 2.jpg
 
เทียนพรรษาพระราชทาน เป็นเทียนหล่อสำเร็จ ประดับด้วยลายไทย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 นิ้ว สูงประมาณ 1 เมตร ทรง 8 เหลี่ยม ลำต้นสีแดง ตรงโคนและยอดเป็นสีทอง มีฐานเป็นไม้ทรง 8 เหลี่ยมคล้ายพานรองรับ องค์ประกอบที่สำคัญ ที่พระราชทานพร้อมกับต้นเทียน 3 อย่าง ได้แก่

- ไจฝ้าย สำหรับทำไส้เทียน 1 ไจ
- เทียนชนวน ทำจากขี้ผึ้งแท้ 1 เล่ม
- และไม้ขีดไฟ 1 กลัก

เทียนพรรษาพระราชทาน-อุบล-04.jpg

สำหรับในปี พ.ศ.2558 นี้ เทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีกำหนดการอัญเชิญร่วมในขบวนแห่เทียนพรรษา และอัญเชิญไปถวาย และทอดถวาย แด่วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

เทียนพรรษาพระราชทาน งานแห่เทียน อุบล 3.jpg

เทียนพรรษาพระราชทาน งานแห่เทียน อุบล 4.jpg

เทียนพรรษาพระราชทาน งานแห่เทียน อุบล 5.jpg

เทียนพรรษาพระราชทาน งานแห่เทียน อุบล 6.jpg

เทียนพรรษาพระราชทาน งานแห่เทียน อุบล 7.jpg

เทียนพรรษาพระราชทาน งานแห่เทียน อุบล 8.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511