guideubon

 

งานแห่เทียนอุบล เปิดบ้านคำปุน โชว์การทอผ้าไหมและนิทรรศการต่างๆ

บ้านคำปุน-ผ้าไหม-อุบล-02.jpg

ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ทุกๆ ปี จะมีการเปิด บ้านคำปุน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสชมการทอผ้าพื้นเมืองแบบโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และในปี 2558 นี้ บ้านคำปุนก็ได้เปิดให้เข้าชมอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม และวันที่ 1 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-17.00 น. ไกด์อุบลขอแนะนำว่า ต้องไปเที่ยวชมให้ได้ครับ สำหรับกิจกรรมในการประกอบด้วย

นิทรรศการผ้าทอผืนพิเศษจากบ้านคำปุน ผ้ายกทองและผ้าปูม อนุเคราะห์โดย คุณสายสุนีย์ (คูหากาญจน์) โควสุรัตน์ และทายาทคุณจินตนา โกมลวิชญ์

บ้านคำปุน-ผ้าไหม-อุบล-09.jpg

สาธิตดอกผึ้ง ต้นผึ้ง และติดพิมพ์เทียนพรรษา อนุเคราะห์โดย คุณสุทัศน์-คุณแอนนา ตั้งเทวาประสิทธิ์

บ้านคำปุน-ผ้าไหม-อุบล-06.jpg

ชมการจัดดอกไม้ (ต้นไม้กับดอกไม้) ของกลุ่มนักจัดดอกไม้อุบล นำโดย เจ้านางนวลตอง ทองรินทร์ สุพรรณ

บ้านคำปุน-ผ้าไหม-อุบล-04.jpg

ชมการสาวไหมพันธุ์ไทยอีสาน สืบทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการผลิตเส้นไหมของชาวไทยอีสาน โดยตัวแทนจากศุนย์ศิลปาชีพพิเศษ อำเภอบุณฑริก บ้านสมพรรัตน์ อุบลราชธานี

บ้านคำปุน-ผ้าไหม-อุบล-05.jpg

ชมการสาธิตการแกะสลักผลไม้โดย ดร.สิทธิชัย สมานชาติ อาจารย์ประจำคณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บ้านคำปุน-ผ้าไหม-อุบล-08.jpg

ชมการทอผ้าเมืองอุบลและตำนานผ้ากาบบัว สาธิตการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทอผ้าโบราณโดย คุณแม่คำปุน ศรีใส และช่างทอผ้าบ้านคำปุน วิทยาการ คุณเบญจ สุมาลัย ผศ.บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์ และอาจารย์คำล่า มุสิกา

ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม บ้านคำปุน ซื้อบัตรหน้างานได้ในราคาท่านละ 100 บาท (พร้อมขนมและเครื่องดื่มสมุนไพร) ในบรรยากาศขับกล่อมดนตรีไทย โดยชมรมอุบลรักษ์ดนตรีไทย วงกันตรึม และการแสดงของคณะฟ้อนกลองตุ้ม บ้านหนองบ่อ รายได้ทั้งหมดเพื่อสมทบทุนพิพิธภัณฑ์ศรีอุบลรันตนาราม ให้ทุนการศึกษาและอาหารกลางวันนักเรียนผู้ขาดแคลน โดยไม่หักค่าใช้จ่าย

บ้านคำปุน-ผ้าไหม-อุบล-07.jpg

บ้านคำปุน-ผ้าไหม-อุบล-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511