guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ จัดขวนฟ้อนรำ ถวายความอาลาลัยแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ราชภัฏอุบล-ฟ้อนถวายอาลัย-งานแห่เทียนอุบล-05.jpg

วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำเอาการแสดงชุด “พุทธรักษา น้อมเกล้าถวายอาลัย” โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร พร้อมด้วยการบรรเลงดนตรี โดยสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมในขบวนแห่เทียนพรรษา ด้วยความวิจิตรตระการตา เพื่อถวายความอาลาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีมาอย่างยาวนาน 116 ปี ให้คงอยู่ตลอดไป

ราชภัฏอุบล-ฟ้อนถวายอาลัย-งานแห่เทียนอุบล-04.jpg

ผศ.วรางคณา วุฒิช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า การแสดงชุด “พุทธรักษา น้อมเกล้าถวายอาลัย” นี้ เป็นการแสดงร่วมสมัย ซึ่งรังสรรค์ผลงานขึ้น เพื่อน้อมเกล้าถวายอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และพสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานี

ราชภัฏอุบล-ฟ้อนถวายอาลัย-งานแห่เทียนอุบล-06.jpg

โดยการแสดงชุดนี้ เป็นการนำเอาเอกลักษณ์ด้านดนตรีพื้นเมืองของชาวอุบลฯ มาบรรเลงผสมผสานกับดนตรีสากล ประกอบลีลาท่ารำตามแบบฉบับนาฏศิลป์พื้นเมืองอุบลฯ และในการแสดงนั้น ผู้แสดงจะถือช่อดอกพุทธรักษา ซึ่งเป็น “ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันพ่อ” ที่มีดอกสีเหลือง ซึ่งตรงกับสีของวันพระราชสมภพ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ วันจันทร์ อีกทั้งยังเป็นพันธุ์ไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลนาม แปลว่า “พระพุทธเจ้าคอยปกป้องคุ้มครอง”

ราชภัฏอุบล-ฟ้อนถวายอาลัย-งานแห่เทียนอุบล-01.jpg

ราชภัฏอุบล-ฟ้อนถวายอาลัย-งานแห่เทียนอุบล-02.jpg

ราชภัฏอุบล-ฟ้อนถวายอาลัย-งานแห่เทียนอุบล-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511