guideubon

 

ขบวนเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม

ใต้ร่มพระบารมี-งานแห่เทียนอุบล-01.jpg

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ลำดับขบวนแห่เทียน นำด้วยขบวนเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน เพื่อเป็นเทียนชัยมิ่งมงคล จากนั้นติดตามด้วยขบวนเฉลิมพระเกียรติ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้แสดงเป็นนักศึกษา สาซาวิชานาฎศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 100 คน

ชุดการแสดง "ใต้ร่มพะบารมี อุบลราชธานีฮุ่งเฮืองเมืองธรรม" เป็นชุดการแสดงที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้สร้างสรรค์ขึ้นเนื่องในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2566 ภายใต้ชื่องาน "122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา" เพื่อถวายพระพรชัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบารมีแห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงปกเกล้าชาวประชาด้วยทศพิธราชธรรม ให้พสกนิกรชาวอุบลราชธานีอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ใต้ร่มพระบารมี แห่งน้ำพระทัยพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาถาวร รุ่งเรืองมาอย่างยาวนาน

ใต้ร่มพระบารมี-งานแห่เทียนอุบล-02.jpg

ใต้ร่มพระบารมี-งานแห่เทียนอุบล-03.jpg

ใต้ร่มพระบารมี-งานแห่เทียนอุบล-04.jpg

ใต้ร่มพระบารมี-งานแห่เทียนอุบล-05.jpg

ใต้ร่มพระบารมี-งานแห่เทียนอุบล-06.jpg

ใต้ร่มพระบารมี-งานแห่เทียนอุบล-07.jpg

ใต้ร่มพระบารมี-งานแห่เทียนอุบล-08.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511