guideubon

 

อุบลฯ รับเทียนพรรษพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน

เทียนพระราชทาน-แห่เทียนอุบล66-01.jpg

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.40 น. ณ ท่าอากาศนานาชาติอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายยกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาประดิษฐานบนรถบุษบก แล้วเคลื่อนขบวนออกจากท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี นำมาประดิษฐาน ณ บริเวณโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมอัญเชิญร่วมขบวนในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

โดยจะอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ มณฑลพิธี หน้าศาลหลักเมือง บริเวณทุ่งศรีเมือง ในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 และเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่เทียนพรรษา ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 จากนั้นจะได้อัญเชิญไปถวาย ณ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร ต่อไป

เทียนพระราชทาน-แห่เทียนอุบล66-02.jpg

สำหรับเทียนพรรษาพระราชทานนี้ มีจุดเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.2522 คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้พิจารณาร่วมกันว่า การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีเป็นงานใหญ่ระดับชาติ มีการจัดงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน และมีการประชาสัมพันธ์ไปยังนานาชาติ ด้วย

จึงได้พร้อมใจกันกราบบังคมทูล ขอพระราชทานเทียนพรรษาจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากที่พระองค์ทรงกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานแก่พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครปกติ เพื่ออัญเชิญเป็นเทียนชัยมิ่งมงคล นำขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี และนำไปจุดบูชาพระรัตนตรัยในพระอารามหลวงแห่งใดแห่งหนึ่งใน จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

เทียนพรรษาพระราชทาน เป็นเทียนหล่อสำเร็จ ประดับด้วยลายไทย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 นิ้ว สูงประมาณ 1 เมตร ทรง 8 เหลี่ยม คล้ายพานรองรับ พระราชทานพร้อมกับต้นเทียน 3 อย่าง ได้แก่ ไจฝ้ายสำหรับทำไส้เทียน 1 ไจ เทียนชนวนทำจากขี้ผึ้งแท้ 1 เล่ม และไม้ขีดไฟ 1 กลัก เมื่อผู้เข้าเฝ้าฯ ได้รับพระราชทานเทียนพรรษาแล้ว จะอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานมาทางเครื่องบิน และมีพิธีรับเทียนพรรษาพระราชทานอย่างสมพระเกียรติ ที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราธานี จากนั้นเคลื่อนขบวนอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ไปยังจุดที่ตั้งที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 

เทียนพระราชทาน-แห่เทียนอุบล66-03.jpg

และในปี พ.ศ.2552 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานผ้าอาบน้ำฝนเพิ่มในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษามาถึงปัจจุบัน

การกำหนดว่า ในแต่ละปี จะนำเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ไปถวายยังพระอารามหลวงแห่งใดนั้น ให้ใช้วิธีหมุนเวียนกันไปตามวัดพระอารามหลวงของจังหวัด ซึ่งมีด้วยกัน 3 แห่ง ได้แก่ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร วัดมหาวนาราม และวัดศรีอุบลรัตนาราม 

สำหรับเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ในปีนี้ ทอดถวาย ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร วันที่ 2 สิงหาคม 2566

เทียนพระราชทาน-แห่เทียนอุบล66-04.jpg

เทียนพระราชทาน-แห่เทียนอุบล66-05.jpg

เทียนพระราชทาน-แห่เทียนอุบล66-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511