guideubon

 

จังหวัดสนับสนุนศิลปินแห่งชาติในขบวนแห่เทียนอุบลฯ ทุกๆปี

ศิลปินแห่งชาติ-งานแห่เทียนอุบล-01.jpg

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ ห้องเจ้าคำผง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมประชุมหารือ กับกลุ่มศิลปินแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติปี พ.ศ.2548 สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) และนายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ เข้าพบหารือ เรื่อง การจัดขบวนศิลปินแห่งชาติและศิลปินจังหวัดอุบลราชธานี ในขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 การจัดประชุมสภาวัฒนธรรม 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี การสนับสนุนเมืองอุบลราชธานี สู่ “เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของ unesco” และการยกย่องเชิดชูเกียรติอุบลราชธานีเมืองนักปราชญ์ ที่มีศิลปินแห่งชาติ 16 ท่าน มากที่สุดในประเทศ ในทุกสาขา

ศิลปินแห่งชาติ-งานแห่เทียนอุบล-02.jpg

โดยจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมสนับสนุนให้มีขบวนศิลปินแห่งชาติในขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีในทุกปี และสานต่องานผลักดันจังหวัดอุบลราชธานี สู่ “เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของ unesco” พร้อมขอเชิญชวนสภาวัฒนธรรม 20 จังหวัดภาคอีสาน รวมถึงสภาเด็กและเยาวชน และทุกภาคส่วน ได้มาร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ในวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566 พร้อมสนับสนุนและเชิดชูเกียรติอุบลเมืองนักปราชญ์ ศิลปินแห่งชาติ มากที่สุดในประเทศถึง 16 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายคำหมา แสงงาม ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2529 สาขา ทัศนศิลป์ ( ปั้น แกะสลัก)
2. นายทองมาก จันทะลือ ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2529 สาขา ศิลปะการแสดง (หมอลำ)
3. นายเฉลิม นาคีรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2531 สาขา ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
4. นายเคน ดาเหลา ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2534 สาขา ศิลปะการแสดง (หมอลำ)
5. นางฉวีวรรณ ดำเนิน ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2536 สาขา ศิลปะการแสดง (หมอลำ)

6. นางบุญเพ็ง ไฝผิวชัย ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2540 สาขา ศิลปะการแสดง (หมอลำ)
7. นายคำพูน บุญทวี ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2544 สาขา วรรณศิลป์ (วรรณศิลป์)
8. นายฉลาด ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2548 สาขา ศิลปะการแสดง (หมอลำ)
9. นายเผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553 สาขา ทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์)

10. นางบานเย็น รากแก่น ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2556 สาขา ศิลปะการแสดง (หมอลำ)
11. นายพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2557 สาขา ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยลูกทุ่ง)
12. นายสมบัติ เมทะนี ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2559 สาขา ศิลปะการแสดง ( ภาพยนตร์และโทรทัศน์)
13. นางคำปุน ศรีใส ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2561 สาขา ทัศนศิลป์ (ทอผ้า)
14. นายวิชชา ลุนาชัย ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2564 สาขา วรรณศิลป์ (วรรณศิลป์ฉ
15. นายมีชัย แต้สุจริยา ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2564 สาขา ทัศนศิลป์ ( ทอผ้า)
16. นายสลา คุณวุฒิ ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2564 สาขา ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล ประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่ง)

ศิลปินแห่งชาติ-งานแห่เทียนอุบล-03.jpg

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวเชิญชวนกลุ่มศิลปินแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี และสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำบุญปฏิบัติธรรม และฟ้อนรำ 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม 23,100 คน ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี ร่วมกับชาวอุบลราชธานีทั้งจังหวัด

ศิลปินแห่งชาติ-งานแห่เทียนอุบล-04.jpg

ศิลปินแห่งชาติ-งานแห่เทียนอุบล-05.jpg

ศิลปินแห่งชาติ-งานแห่เทียนอุบล-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511