guideubon

 

อัฒจันทร์นั่งชมงานแห่เทียน ฟรี!! เหมือนเดิม ยกเว้น วีไอพี 700 ที่เท่านั้น

บัตรนั่งชม-งานแห่เทียนอุบล-10.jpg

สอบถามกันมาเยอะมาก สำหรับการนั่งชมขบวนแห่เทียน งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2560 ในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560 นี้ ว่ามีการจำหน่ายบัตรหรือไม่ ที่นั่งฟรียังมีอยู่หรือเปล่า.....

บัตรนั่งชม-งานแห่เทียนอุบล-09.jpg

ไกด์อุบลขอสรุปให้ ดังนี้ ขบวนแห่เทียนมี 3 รอบ คือ แห่เทียนกลางคืน 2 รอบ วันที่ 8 และวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 เริ่มเวลาประมาณ 19.00 น. ใช้เวลาการแสดงประมาณ 1.30 ชั่วโมง และขบวนแห่เทียนกลางวัน เช้าวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 เริ่มเวลาประมาณ 08.30 น.

บัตรนั่งชม-งานแห่เทียนอุบล-08.jpg

การชมขบวนแห่เทียนทั้ง 3 รอบ เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้สร้างอัฒจันทร์ไว้สำหรับนั่งชม รองรับได้ประมาณ 2 พันที่นั่ง ในส่วนนี้ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพียงแต่ผู้ชมต้องรีบไปจับจองที่นั่งแต่เนิ่นๆ เพราะไม่มีการระบุเลขที่นั่งไว้ และไม่สามารถจองล่วงหน้าได้ ใครไปถึงก่อน ได้ก่อน แนะนำให้ไปถึงสถานี่ ล่วงหน้าก่อนการแสดงไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

บัตรนั่งชม-งานแห่เทียนอุบล-05.jpg

สำหรับผู้ชมที่ไม่สามารถไปจับจองที่นั่งล่วงหน้าได้ แต่อยากได้ที่นั่งชมแน่นอน ภาคเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี สร้างอัฒจันทร์พิเศษขึ้นมา สามารถรองรับผู้ชมได้ประมาณ 700 ที่นั่ง มีการจำหน่ายบัตร ระบุเลขที่นั่งเรียบร้อย มีแอร์สนามเป่าเย็นสบาย มีเครืองดื่มและอาหารว่างไว้คอยบริการ สนนราคาค่าบัตรที่นั่ง รอบแรก ขบวนแห่เทียนกลางคืน วันที่ 8 ก.ค.60 ราคา 300.- บาท/ที่นั่ง รอบสอง ขบวนแห่เทียนกลางวัน วันที่ 9 ก.ค.60 ราคา 1,000.- บาท/ที่นั่ง และรอบที่สาม ขบวนแห่เทียนกลางคืน วันที่ 9 ก.ค.60 ราคา 500.- บาท/ที่นั่ง

เปิดจองบัตรวีไอพี นั่งชมงานแห่เทียนอุบล 8-9 ก.ค.60

เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511