guideubon

 

ประชุมกรรมการ งานแห่เทียนอุบล กำหนดจัด ทุ่งศรีเมือง และถนนเลียบแม่น้ำมูล

งานแห่เทียน66-ทุ่งศรีเมือง-ถนนเลียบแม่น้ำมูล-01.jpg

วันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู นางทรงลักษณ์ วรภัย นายสมเจตน์ เต็งมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ซึ่งในปีนี้จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ภายใต้ชื่องาน งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 โดยใช้ธีมงาน “122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งานล้ำเทียนพรรษา” เบื้องต้นกำหนดจัดงาน ในวันที่ 30 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง และบริเวณถนนเลียบแม่น้ำมูล เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้มีการกำหนดกิจกรรมที่สำคัญในงาน อาทิ พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน กิจกรรมเยือนชุมชนชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน การจัดทำต้นเทียนถ่ายทอดเรื่องราวเทศน์มหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ์ กิจกรรมถนนสายธรรม-สายเทียน การเวียนเทียนในวันเข้าพรรษา การจัดแสดงต้นเทียนพรรษา การแสดงประกอบเสียงแสงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน การประกวดและแกะสลักเทียน การจัดแสดงขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาที่สวยงาม การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าโอทอป พร้อมกิจกรรมอื่นๆ

นอกจากนี้ ในที่ประชุมให้มีการจัดทำรายชื่อคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน

งานแห่เทียน66-ทุ่งศรีเมือง-ถนนเลียบแม่น้ำมูล-02.jpg

งานแห่เทียน66-ทุ่งศรีเมือง-ถนนเลียบแม่น้ำมูล-03.jpg

งานแห่เทียน66-ทุ่งศรีเมือง-ถนนเลียบแม่น้ำมูล-04.jpg

งานแห่เทียน66-ทุ่งศรีเมือง-ถนนเลียบแม่น้ำมูล-05.jpg

งานแห่เทียน66-ทุ่งศรีเมือง-ถนนเลียบแม่น้ำมูล-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511