guideubon

 

ประชุมเตรียมงานเทียนอุบลฯ 67นัดแรก สรุปเพิ่มขบวนแห่เป็น 2 วัน

แห่เทียนอุบล67-แห่2วัน-01.jpg

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม เตรียมจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี  2567 โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน  ภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ในปี 2567

ที่ประชุมได้สรุปกำหนดวันจัดงาน ระหว่างวันที่ 17 ถึง 23 ก.ค.2567 รวม 7 วัน 

แห่เทียนอุบล67-แห่2วัน-02.jpg

ส่วนการจัดขบวนแห่เทียนและการแสดงจากชุมชน ทุกปีที่ผ่านมา กำหนดจัดขึ้นเพียงวันเดียว ทำให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ไกลไม่สามารถชมขวนแห่ได้ครบ  ดังนั้น ในปีนี้จะมีการจัดขบวนแห่เทียนพรรษาและขบวนการแสดงจากชุมชนต่างๆ  เป็น 2 วัน โดย

แห่เทียนอุบล67-แห่2วัน-03.jpg

รวมต้นเทียนพรรษาทุกประเภท วันที่ 19 กรกฎาคม 2567
กำหนดให้มีขบวนแห่ 2 วัน คือ วันที่ 20 และ 21 กรกฎาคม 2567
ส่วนการแสดงแสง สี เสียง ภาคกลางคืน จัด 2 วัน คือ วันที่ 20 และ 21 กรกฎาคม 2567

สำหรับสถานที่จัดงาน ใช้พื้นที่บริเวณทุ่งศรีเมือง และถนนสายหลักรอบทุ่งศรีเมือง ( ไม่นำเทียนไปตั้งที่ถนนคนเดินริมแม่น้ำมูล)

ส่วนการจัดขบวนแห่เทียนพรรษาพรรษา ให้คณะกรรมการไปวางแผนจัดระบบต้นเทียนที่เข้าขบวนแห่วันแรก และวันที่สอง รวมทั้งขบวนฟ้อนรำด้วย โดยจุดแสดงขบวนแห่เทียน เริ่มจากหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ไปตามถนนอุปราช และถนนชยางกูร

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันเตรียมกำหนดกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน รวมทั้งการทบทวนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วย 

กรกช ภูมี  สวท.อุบลฯ/ข่าว

แห่เทียนอุบล67-แห่2วัน-04.jpg

แห่เทียนอุบล67-แห่2วัน-05.jpg

แห่เทียนอุบล67-แห่2วัน-06.jpg

แห่เทียนอุบล67-แห่2วัน-07.jpg

แห่เทียนอุบล67-แห่2วัน-08.jpg

แห่เทียนอุบล67-แห่2วัน-09.jpg

แห่เทียนอุบล67-แห่2วัน-10.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511