guideubon

 

นอ.เดชอุดม ลงพื้นที่ให้กำลังใจช่างเทียนวัดเมืองเดช

 ต้นเทียน-วัดเมืองเดช-02.jpg

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม ลงพื้นที่ วัดเมืองเดช ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชม ติดตามความคืบหน้า และให้กำลังใจในการจัดทำต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลักขนาดใหญ่  ซึ่งในขณะนี้ดำเนินการจัดทำต้นเทียนไปแล้วประมาณ 70% 

โดยภาพลายในส่วนของลำต้น แกะสลักเป็นภาพลายบัวกลุ่มลักษณะแบบเป็นรูปมงกุฎชัย ลำต้นแกะสลักเป็นภาพพุทธประวัติปางทรงพระเมาลี  ส่วนหน้าเป็นภาพพญามุจจลินท์นาคราช ภาพพุทธประวัติปางตรัสรู้และธรรมจักร ภาพพญาหงส์และภาพคชปักษีนำ ภาพซุ้มพระอริยสงฆ์เจ้า ท้ายสุดจะเป็นภาพทิพย์วิมานของเหล่าเทวะอินทร์ พรหม นางฟ้า เทวดาทั้งหลาย 

ต้นเทียนนี้ เตรียมส่งเข้าประกวดในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2565  ภายใต้ชื่อ "121 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา" 11-17 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ของอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีให้คงอยู่สืบไป โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเดชอุดม 18 แห่ง ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ต้นเทียน-วัดเมืองเดช-01.jpg

ต้นเทียน-วัดเมืองเดช-03.jpg

ต้นเทียน-วัดเมืองเดช-04.jpg

ต้นเทียน-วัดเมืองเดช-05.jpg

ต้นเทียน-วัดเมืองเดช-06.jpg

ต้นเทียน-วัดเมืองเดช-07.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511