guideubon

 

อุบลฯ งดกิจกรรม "ยลเทียนพรรษา" ณ ทุ่งศรีเมืองทั้งหมด!!

งดงานเทียน-ทุ่งศรีเมือง-01.jpg

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม พรหมราชศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี น.ส.พิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และภาครัฐภาคเอกชน รวมทั้งหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อหาข้อยุติการจัดงาน เทศกาลยลเทียนพรรษาฯ ณ ทุ่งศรีเมือง เพื่อลดการรวมคน และรับฟังเสียงประชาชน

งดงานเทียน-ทุ่งศรีเมือง-02.jpg

ผลจากการประชุม มีมติร่วมกัน เห็นชอบ งดกิจกรรมเทียนพรรษา ณ ทุ่งศรีเมืองทั้งหมด และใช้สื่อออนไลน์ เพื่อการสื่อสารสร้างการรับรู้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด covid-19

ข้อสรุปการปรับรูปแบบงานเทศกาลยลเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 (จัดระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2564)

1. รูปแบบการอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝน อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดมหาวนาราม เพื่อถวายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 (ไม่มีการรำ หรือการเคลื่อนขบวนตามเส้นทางแต่อย่างใด)

2. กิจกรรมการ "ยลเทียนพรรษา" งดการรวมต้นเทียน (ไม่มีกิจกรรมการรวมเทียนที่ทุ่งศรีเมือง) โดยให้ต้นเทียน ประดับตกแต่งที่วัดของตนเอง

3. กิจกรรมการแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นของศิลปินพื้นบ้าน โดยบันทึกเทปแต่ละคุ้มวัด และอำเภอ ไม่มีการรวมคน เพื่อนำมาถ่ายทอดสดผ่านออนไลน์

4. กิจกรรมมรดกล้ำค่าเมืองดอกบัว จัดที่พิพิธภัณฑ์ นิทรรศการเทียน, ผ้าเมืองอุบล, ใบลานสำคัญ, สถาปัตยกรรมเก่าของเมืองอุบล จัดทำเพื่อเน้นออกสื่อทางออนไลน์

5. กิจกรรมทุ่งดอกเทียน จะนำประดับตกแต่งประกอบพิธี บริเวณที่ประดิษฐานเทียนพรรษาพระราชทาน ที่วัดมหาวนาราม

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้ปรับแนวทางการจัดงาน ให้คงอัตลักษณ์ของเทศกาลเทียนพรรษา อุบลราชธานี โดยไม่ได้เชิญชวนให้คนในจังหวัดหรือต่างจังหวัดมาเข้าชม แต่เพื่อการถ่ายทำ ส่งภาพออกสื่อออนไลน์ ไปทั่วประเทศ และทั่วโลก ตามสโลแกน "อยู่ที่ไหนก็เที่ยวได้"

งดงานเทียน-ทุ่งศรีเมือง-05.jpg

งดงานเทียน-ทุ่งศรีเมือง-03.jpg

งดงานเทียน-ทุ่งศรีเมือง-04.jpg

งดงานเทียน-ทุ่งศรีเมือง-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511