guideubon

 

ใช้แอป "น้องต้นเทียน" สื่อสารงานเทียนอุบลฯ สู่สายตาชาวโลก

น้องต้นเทียน-งานเทียนอุบล-02.jpg

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 พิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรมที่จะดำเนินการจัดงาน "ยลเทียนพรรษา มรดกล้ำค่า เมืองดอกบัว" ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2564 ในบรรยากาศการท่องเที่ยววิถีใหม่ และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

น้องต้นเทียน-งานเทียนอุบล-03.jpg

สำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปี 2564 นี้ จะไม่มีกิจกรรมการแห่เทียนพรรษา แต่เน้นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สื่อสารความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนและท้องถิ่น สู่สายตาคนทั่วโลก โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย

พิธีรับเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน เคลื่อนขบวนจากทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานีเพื่อนำไปถวาย ณ วัดมหาวนาราม ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564

พิธีเวียนเทียนในรูปแบบ New Normal การเยือนชุมชน ชมวิถีทำเทียน จัดตลาดย้อนยุค การจัดแสดงมรดกล้ำค่าเมืองดอกบัว จัดลานชมเทียน ทุ่งรวงเทียน ถนนสายเทียน สายธรรม เทศกาลอาหารอินโดจีน ซึ่งจะจัดในพื้นที่ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานีและบริเวณโดยรอบซึ่งเป็นพื้นที่ปิด กิจกรรมเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ณ วัดพระธาตุหนองบัว

นอกจากนี้ ยังจะมีการประดับตกแต่งเมือง ให้เป็นบรรยากาศของเทศกาลงานประเพณี ที่แสดงอัตลักษณ์ของเมืองอุบลราชธานี และจะมีการสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมกับประชาชนและนักท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ทางแอปพลิเคชั่น “น้องต้นเทียน” สื่อออนแอร์ และออนกราวด์ ตลอดงาน

น้องต้นเทียน-งานเทียนอุบล-01.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511