guideubon

 

เทียนอุบลฯ สู้โควิด ไปเยือนเมืองคู่มิตร ประเพณีชักพระ สุราษฎร์ธานี

เทียนอุบล-ประเพณีชักพระ-01.jpg

วันที่ 25 กันยายน 2563 ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ออกเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานี ไปหาเมืองคู่มิตร ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองแผ่นดิน ตามความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 2 จังหวัด อุบลราชธานี-สุราษฎร์ธานี ซึ่งลงนามกันไว้เมื่อปี พ.ศ.2559 และยึดถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน

ผลจากการลงนามของทั้งสองจังหวัดฯ ทำให้ในปี 2559 นักท่องเที่ยวได้เห็นประเพณีชักพระของชาวสุราษฎร์ ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ขณะเดียวกัน ในวันออกพรรษาปีเดียวกัน ขบวนต้นเทียนพรรษาของชาวอุบล ก็ได้ไปอวดโฉมในงานประเพณีชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย นับเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง (ปี 2560 งด เนื่องจากติดงานพระราชพิธี ในหลวงรัชกาลที่ 9)

สำหรับปีนี้ พ.ศ.2563 แม้จะอยู่ในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ก็ไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองจังหวัดห่างเหิน โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำเรือพนมพระจำลอง มาร่วมแสดงในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเอง ก็ได้เตรียมขบวนรถต้นเทียนพรรษาเพื่อจะไปร่วมงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในเดือนตุลาคมนี้แล้ว โดยมอบหมายให้ช่างเทียนจากคุ้มวัดกลาง นำโดย นายวิชิตบุญจริง หัวหน้าช่าง จัดทำเป็นต้นเทียนประเภทแกะสลักไปร่วมงานประเพณีชักพระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรือพนมพระ-เทียนอุบล-01.jpg

ต้นเทียนพรรษาขนาดกลาง ประเภทแกะสลัก จากคุ้มวัดกลาง โดยทีมงาน ช่างวิชิต บุญจริง ออกเดินทางถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 ทำการประกอบ และตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้มีความสวยงาม และสมบูรณ์ที่สุด โดยจะประดับดอกไม้รอบคันรถในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เพื่อเข้าร่วมในงานประเพณีชักพระต่อไป

เทียนอุบล-ประเพณีชักพระ-02.jpg

ขอเชิญชาวอุบลฯ ที่อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และชาวสุราษฎร์ ร่วมต้อนรับและชมความวิจิตรตระการตาของต้นเทียนขนาดกลาง ประเภทแกะสลัก มรดกทางวัฒนธรรมของคนอุบลได้ในงานประเพณีชักพระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563 นี้

เทียนอุบล-ประเพณีชักพระ-03.jpg

เทียนอุบล-ประเพณีชักพระ-04.jpg

เทียนอุบล-ประเพณีชักพระ-05.jpg

เทียนอุบล-ประเพณีชักพระ-06.jpg

เทียนอุบล-ประเพณีชักพระ-07.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511