guideubon

 

จุดจอดรถ และบริการรถตู้รับส่ง งานแห่เทียนอุบลฯ

 รถตู้รับส่ง-งานแห่เทียนอุบล-01.jpg

ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2562 ในชื่องาน "118 เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2562 โดยบริการรถตู้รับ - ส่ง ฟรี!! และจุดจอดรถ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 085-7891535

นอกจากนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ยังกำหนดจุดจอดรถ และบริการรถสองแถว (มีป้ายข้างรถ) รับส่ง ฟรี!!! ระหว่างเวลา 06.00-17.00 น. อีก 2 แห่ง ได้แก่

1. สถานีขนส่งผู้โดยสาร-ศ.อ.ศ.อ.-วงเวียนธนาคารออมสิน
2. สถานีขนส่งผู้โดยสาร-ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า-วงเวียนธนาคารออมสิน

รถตู้รับส่ง-งานแห่เทียนอุบล-02.jpg

รถตู้รับส่ง-งานแห่เทียนอุบล-03.jpg

รถตู้รับส่ง-งานแห่เทียนอุบล-05.jpg

รถตู้รับส่ง-งานแห่เทียนอุบล-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511