guideubon

 

พ่อเมืองดอกบัว เปิดนิทรรศการ “ธรรม เทียน ศิลป์”

dhamma-candle-art-01.jpg

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมกับศิลปินที่มีชื่อเสียง กลุ่มศิลป์ศรีวนาไล และศิษย์เก่าศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ธรรม เทียน ศิลป์” (Dhamma candle Art) โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเป็นประธานมอบรางวัลให้แก่เยาวชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่คว้าชัยในการแกะสลักเทียนพรรษา ประเภทนูนต่ำ ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562

dhamma-candle-art-02.jpg

โดยรางวัลชนะเลิศการแกะสลักเทียนพรรษา ได้แก่ โรงเรียนนาส่วงวิทยา ผลงานของ นางสาวอารยา ปาทานนท์ นางสาวนงคราญ โคตรขันทา ครูผู้ควบคุม นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์ คว้าถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวารินชำราบทีมที่ 1 ผลงานนายเอกสิทธิ์ ประทาจิตร นายเจษฎาดิน ทิมัจฉา คว้าเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวารินชำราบ ทีมที่ 2 คว้าเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท ผลงานของนายวัชรพล ประสิทธิ์เวช นายจินไตร สายแจ้ ครูผู้ควบคุมทั้ง 2 ทีมได้แก่ นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมา

dhamma-candle-art-03.jpg

นอกจากนี้ยังมีการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “วิถีชุมชน คนทำเทียน” ในปีนี้ จัดโดย คณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ผลการแข่งขันทั้ง 3 รางวัลได้แก่ นักศึกษา สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดีทัศน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวศศิธร โมราษฎร์ คว้าถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายนภัสกร ลลิตจรูญ คว้าเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวภูริชญา ไชยหงส์คำ คว้าเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท โดยผลงานทั้งหมดจะจัดแสดง ณ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล ร่วมกับนิทรรศการ “ธรรม เทียน ศิลป์ ในครั้งนี้ด้วย

dhamma-candle-art-04.jpg

สำหรับนิทรรศการ “ธรรม เทียน ศิลป์” เป็นการนำเสนอผลงานของศิลปินมีชื่อเสียง กลุ่มศิลป์ศรีวนาไล และศิษย์เก่าศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประกอบด้วยผลงานศิลปะภาพวาดสีน้ำจากแนวคิดอิสระเชิงสร้างสรรค์ เนื้อหาเกี่ยวกับภาพวาดสีน้ำ สื่อถึงวิถีชีวิตของชาวบ้าน รวมถึงภาพผู้คน ทิวทัศน์ และวัฒนธรรม กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาเมืองดอกบัว นำมาจัดแสดงทั้งหมดกว่า 100 ชิ้น จากกลุ่มศิลปิน อาทิ อาจารย์โชคชัย ตักโพธิ์ อาจารย์จุฑา ขำเปรมศรี ศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย นายสันติ ทองสุข นายเทอดศักดิ์ ไชยกาล นายศุภวัตร ทองละมุล นายธวัชชัย หอมทอง นายเด่น ปัชชา นายสุทธิลักษณ์ ขอสุข นายวาทยุทธ ทองสุพล และธีรวรรณ บุญคำ เป็นต้น

ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรม Work Shop ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกันของเหล่าศิลปินถ่ายทอดบรรยากาศของเตรียมงานและการแกะสลักเทียนพรรษา ต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่งานประเพณีแห่เทียนพรรษาเมืองอุบลราชธานี ในปีนี้ของแต่ละคุ้มวัด ในชุมชนคนทำเทียนพื้นที่เขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี ด้วยการรังสรรค์ออกมาเป็นผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า แต่งแต้มสีสัน สวยงามบอกเล่าเรื่องราวอันน่าประทับใจของชาวเมืองดอกบัวในงานประเพณีระดับชาติ ดำเนินงานระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562

dhamma-candle-art-05.jpg

จากนั้นนำผลงาน Workshop มาจัดแสดงผลงานภายใต้ชื่อ “ธรรม เทียน ศิลป์” ณ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เพื่อสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม เผยแพร่การทำเทียนพรรษา ผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัยฯ สนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เป็นศูนย์กลางในการแสดงผลงานร่วมสมัยฯแห่งหนึ่งของเมืองไทยและของโลก โดยนิทรรศการ “ธรรม เทียน ศิลป์” จัดแสดงเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อันเลื่องชื่อของจังหวัดอุบลราชธานีในปีนี้ และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแวะชมนิทรรศการศิลปะอันทรงคุณค่านอีกหนึ่งโปรแกรมของการเดินทางท่องเที่ยวในหยุดพักผ่อนสำหรับครอบครัว ทั้งนี้กำหนดจัดแสดงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในเวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511