guideubon

 

งดงามสมพระเกียรติ !!! ขบวนบุษบกเทียนหลวงพระราชทาน

บุษบกเทียนหลวง-01.jpg

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชานี ได้รับมอบหมายจากจังหวัดอุบลราชธานี ให้จัดทำและตกแต่งขบวนรถบุษบก สำหรับอัญเชิญเทียนพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ประจำปี 2562 “118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน” 

บุษบกเทียนหลวง-02.jpg

โดยความร่วมมือจากคณะครู นักการภารโรง และนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ออกแบบและจัดทำโครงสร้างรถอัญเชิญเทียนพระราชทาน จำนวน 3 คัน และสาขาวิชาคหกรรม ได้ออกแบบ จัดตกแต่งรถขบวนอัญเชิญเทียนพระราชทานด้วยงานศิลปหัตกรรม  จัดดอกไม้ตกแต่งประดับประดา เน้นความประณีต สวยงาม สมพระเกียรติ สร้างความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุกคน ที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

บุษบกเทียนหลวง-03.jpg

สำหรับเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ประจำปี 2562 มีกำหนดการถึงสนามบินนานาชาติอุบลราชธานี โดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.35 น. และจะมีพิธีอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตามเส้นทางถนนอุปลีสานและถนนแจ้งสนิท

บุษบกเทียนหลวง-04.jpg

บุษบกเทียนหลวง-05.jpg

บุษบกเทียนหลวง-06.jpg

บุษบกเทียนหลวง-07.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511